6. jaanuari õhtuni on veel aega teha ettepanekuid valla tublimate tunnustamiseks!

Palun andke meile teada, kes olid 2021. aastal need, kes teie elu huvitavamaks-paremaks- põnevamaks või ilusamaks meie vallas muutsid! Rapla Vallavalitsus ootab juba 6. jaanuariks ettepanekuid valla tunnustuste jagamiseks järgmises kategooriates:

Aasta majandusauhind
Auhind antakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

Aasta haridusauhind
Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev.

Aasta õpilase tiitel
Aunimetus antakse üldharidusvõi kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

Aasta kultuuriauhind
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Aasta spordiauhind
Auhind antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.

Aasta noorsootöö auhind
Auhind antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.

Sotsiaalvaldkonna tunnustuse määramine
Tunnustus antakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Ettepaneku näidisvormi allalaadimiseks leiad siit. Samas saab ka valla kodulehele sisselogides täita ettepaneku e-vormis. Kui sisselogimise võimalus puudub, lae näidisvorm alla ja saada e-postile rapla@rapla.ee.

Rohkem infot tunnustamise kohta rapla vallas, leiad siit.