« Tagasi

Vallavalitsus ootab avaldusi esimesse klassi astujatele toetuse maksmiseks

Rapla vallas makstakse esimesse klassi astuja toetust tingimusel, et laps on asunud õppima Rapla valla munitsipaalkooli ning lapse ja tema vanema elukoht on rahavastikuregistri andmetel Rapla vallas.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul arvates lapse õppima asumisest. Avaldus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusele hiljemalt 30. novembriks 2022. Blanketi leiab Rapla valla kodulehelt, SIIT.

Toetuse avalduse saab vormistada ka Rapla vallamajja või teenuskeskustesse kohale tulles.