« Tagasi

Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine Rapla vallas


Sotsiaaltransporditeenuse eesmärgiks on võimaldada isikutele, kes tervise probleemide tõttu vajavad abi liikumisel avalike teenuste saamiseks valla haldusterritooriumil või riigi territooriumil.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse puuetega inimestele ja pensionäridele juhuveona vallale kuuluvate sõidukitega. Teenust osutatakse tööpäevadel kella 7.00-17.00 ning teenus ei sisalda saatjat või isikliku abistajat.

Valla pensionärid saavad sotsiaaltransporditeenust tellida vallasisesteks sõitudeks nt eri- või perearsti külastamiseks, toidu või esmatarbekaupade ostmiseks. Esmajärjekorras täidetakse meditsiiniasutuste külastamisega seotud tellimused ning seejärel ülejäänud.

Teenuse saamiseks on vajalik vallavalitsusele avalduse esitamine, kus on kirjas teenuse vajaduse põhjendus koos kuupäeva ja kellaajaga, lähte- ja sihtkoht või marsruut. Avaldus tuleb esitada vähemalt üks nädal enne teenuse vajadust, et tagada võimalusel teenus. Avalduse võib saata e-posti aadressile rapla@rapla.ee või helistada sotsiaaltööspetsialisti telefonile 5329 2701.

Invabussi saab tellida juhul, kui isikul on nägemis-, liikumis- või psüühikahäire raske või sügav puue, mis takistab sõiduauto kasutamist. Invabussi tellimust täidab Rapla Hooldekeskus. Bussi saab tellida e-posti aadressil rhkmajandus@gmail.com või tel 518 7427. Lisainfot saab Rapla Hooldekeskuse kodulehelt www.rhkeskus.ee.

Teenuse eest tasumine toimub hinnakirja alusel teenusele järgneval kuul. Teenuse kasutaja tasub sõidetud kilomeetrite ning seisutunni eest. Kilomeetri hind sõltub läbitavast vahemaast: ühel suunal sõit ja edasi-tagasi sõit on erinevate hindadega.

Seisutunni hinda ümardatakse pool- ja täistunniks. Kui sotsiaaltransporditeenust kasutavad samaaegselt mitu isikut, siis jagatakse läbitud kilomeetrid ja seisuaeg kõigi sõitjate vahel.

Puudega isikul on 500 kilomeetrit kalendriaastas sotsiaaltransporditeenust tasuta, olenemata sõidu sihtkohast. Seisutunni eest tuleb tasuda.

Teenuse hind invabussiga ühel suunal on 0,7 eurot kilomeeter ja edasi-tagasi sõidul 0,4 eurot kilomeeter.

Teenuse hind sõiduautoga ühel suunal on 0,5 eurot kilomeeter ja edasi-tagasi 0,3 eurot kilomeeter.

Seisutund maksab 7 eurot.