« Tagasi

Rapla valla sädeinimene ja aasta küla 2021

Foto Siim Solman

Rapla Valla Külade Ühenduse poolt korraldatavad Rapla valla 2021. aasta küla ja aasta sädeinimese valimised venisid sel aastal küll väga kiiresse suveperioodi, kuid ega selle pärast sädelust, rõõmu ja pidulikkust vähem polnud. 14. juulil sai maha peetud üks korralik külade tänuõhtu Rapla Kultuurikeskuses. Austavad kõneetteasted tegid Rapla abivallavanem Rain Terras, Rapla vallavolikogu esimees Kalle Toomet ning aukülaline Eesti Külaliikumine Kodukant juhatusest Tanel Talve. Õhtul pakkusid nalja ja naeru õhtujuht Mikk Merekivi ning Improteater IMPEERIUM. Tänuüritusel on traditsioon välja hõigata ka uued külavanemad. Sel aastal asetas endine Kuusiku ja Iira küla külavanem Ants Kuningas raske auketi vastvalitud külavanema Mikk-Rein Bogdanovi õlgadele.

Kuusiku külavanem
Foto: Siim Solman

Õhtu lõppedes ja prožektorite valguses loeti ette nii sädeinimese kui ka aasta küla nominentide suurepärased teod ja tegemised. Nenditi, et kõik nomineeritud olid fantastilised tegijad ning auga ära teeninud suured kiidusõnad ja lugupeetud žüriil oli eriti raske valida seda ühte ja ainust. Rapla valla 2021 aasta sädeinimese nominente oli sel korral kolm: Alvar Kaadu Purila ja Kuku külast, Toomas Org Järlepast ning Ülle Seervald Valli külast. Uhke tiitli ning auhinnaraha viis endaga Ülle Seervald Valli küla liigutamise eest. 2021. aasta küla valimine oli sel korral väga erakordne ning uskumatu. Aasta küla tiitlit jäid jagama mõlemad esitatud tragid ning tublid nominendid Purila ja Kabala. Soovime jõudu ja jaksu kõigile nominentidele ja võitjatele ning rohkelt energiat igasse Rapla valla külasse ja alevikku.

Sädeinimese nominendid:

Ülle Seervald
Esitaja: MTÜ Jerwakant, MTÜ Purculi, Madise talli naiskond

Ülle Seervald on elanud Valli külas alates aastast 2007. Just seal sai Ülle ellu viia oma ammuse unistuse ja rajada hobutalu. Leinassaare talu pilkupüüdvad Iiri Tinkeri tõugu hobused on kohalikel jaanituledel lapsi rõõmustanud juba aastaid.

2019. aasta talvel aitas Ülle Madise talli rahval korraldada esimese metsakohviku Lau külas. Kohvik osutus väga edukaks ja sama formaati jätkatakse Järvakandi mõisa küüni üritustel. Alati kaasnevad temaatiliste rõhuasetustega retked endise mõisa valdustes. Kuna Valli küla ajalooline nimetus on Järvakandi, siis avas küün 2021. aasta augustikuus esmakordselt uksed Järvakandi kodukohvikute päeval ja plaanis on osa võtta ka selleaastasest kohvikute päevast 14. augustil. Traditsiooniks on saanud 1. advendi tähistamine hobusõidu ja mängudega. Ülle on korraldanud ka mitmeid vahvaid kontserte. Sellel kevadel tähistati Valli külas Ülle eestvedamisel esmakordselt Volbrit. Ülle on sooja südamega ja nakatava energiaga sädelev naine. Ta on ideede generaator ja lööb agaralt kaasa ka teiste pakutud ideede elluviimisel.

Alvar Kaadu
Esitaja: Purila MTÜ

Alvar on Purila MTÜ aktiivne liige aastast 2018. Alvar käib omast vabast ajast ja oma tehnikaga Purilas lumest lahti lükkamas küla ühiskasutatavaid objekte ning sõidab saaniga sisse suusarajad. Ta on külaarenduslike initsiatiivide edukas eestvedaja ja elluviija. Alvar suudab ürituste tarbeks hõlpsalt leida vajalikud toetajad ja pakkujad ning tema jaoks ei ole ka probleem üksi üles panna kõik küla avaliku ürituse kuulutused kõikjale Rapla vallas. Tema on ka see, kes aitab üritusteks ettevalmistusi teha või ürituste lõppedes asjad kokku panna. Lisaks on ta Purila üritustel drooni lennutamas, et jäädvustada kaunis Purila ka taevalaotusest. Ta on suurepärane moraalne tugi ning annab oma postiivsust edasi kõigile teistele ka kõige lootusetumates olukordades. Alvar käib alati Purila küla esindamas valla ühisüritustel ning naaberkülade üritustel. Alvar on Purila sädeinimene ja sütitab teisi oma positiivsusega.

Toomas Org
Esitaja: Külliki Malken, Järlepa, Sadala ja Jaluse külavanem

Järlepa inimeste ühtehoidmise sümboliks on saanud lilled – nartsissid, hüatsindid ja teised, mida istutab omast initsiatiivist juba viiendat aastat Järlepa kohalik elanik Toomas Org. Toomas on pühendanud suure osa oma vabast ajast kodukandi kaunistamisele, istutades kõikjale kauneid lilli ning hoolitsedes kogu küla haljastuse eest. Toomas on istutanud käsitsi kümneid tuhandeid lillesibulaid. Toomas on suur looduse inimene ning hoolitsenud küla korrashoiu eest tegelikult juba palju aastaid. Ta on äärmiselt tagasihoidlik inimene, kes ei taha mingit avalikku tähelepanu ning seetõttu ära öelnud mitmetest ajalehtede intervjuudest. Meie inimesed aga armastavad Toomast ning seda, mida ta teeb.

sädeinimesed
Foto: Siim Solman

 

Aasta küla nominendid

Purila
Keila jõe kaldal asuvas Purila külas elab 129 inimest. Pidev koostöö Purila külaelu edendamise nimel toimub juba aastast 2006 külavanema, elanike ja külas tegutsevate ettevõtetega. 2008. aastal lõid külaelanikud MTÜ Purila, kus on täna üle 30 aktiivse liikme. Koostööd tehakse naaberkülade, politsei, valla ja erinevate ametkondadega.
Purilas väärtustatakse puhtust ja ajalugu ning panustatakse pidevalt küla arengusse. Külaelanikud hoiavad, parendavad ja korrastavad külas olevaid ning korda tehtud objekte pidevalt. Au sees on tervisesport ning kõik ühiseid ettevõtmised. Iga-aastaselt toimuvad traditsioonilised üritused ja erinevad üleskutsed vastavalt külainimeste soovidele ning ajaressursile. Küla tegemistest antakse alati teada Purila kodulehel ja Facebooki lehel, samuti Rapla valla infolehes.

Aasta 2021 oli koroona kiuste Purilas eriti tegude- ja üritusterohke, sest oli Purila 780. juubeliaasta. Et õppida paremini tundma Purila loomi ja linde, algas aasta üleskutsega „Kelle jäljed valgel lumel?". Veebruaris toimus traditsiooniline lumepäev külaplatsil. Juubeli päris avapauk toimus 23. aprillil, kui külavanem heiskas külaplatsil lipumasti MTÜ Purila soetatud uue Purila logoga vimpli ning alustati lõkketulede jäädvustamist „Jüriöö märgutuled" ürituse raames. Mai alguses peeti Purilas talguid juba 15. korda koos talgulõuna ja tordi söömisega.

Purila 780. juubelit tähistati esimese koduküla päevaga. Tähtsat päeva alustati meeleoluka kahe silla ralliga, mille eesmärk oli tähelepanu juhtida Purila jalakäijate silla kehvale olukorrale. Peale suurt pidupäeva võeti osa mitmetest teistest üleskutsetest ja üritustest: Röa küla spordi- ja murumängud, Rapla valla üleskutse „Liigun oktoobris", küladevaheline võistlus „Krusensterni jooks" ning heategevusaktsioon #Heegeldahead. Sügisel toimus külaplatsil tasuta koolitus „Ole valmis Purilas" ning alates novembrist on Purila elanikele ja külalistele nutitelefoni äpis Actionbound igal ajal mängitav „Purila koletuslik maastikumäng" (2022 lisandus II koduküla päeval veel teinegi „Purila koduküla maastikumäng 3 km").

Purila on üks vinge küla Rapla vallas kõige vägevamate külainimestega!

Kabala
Kabala külas elab ligikaudu 300 inimest. Ühiselt naaberküladega on moodustatud kogukondlike tegevuste korraldamiseks MTÜ Kappeli Külad, mille eestvedamisel toimub hulgaliselt erinevaid tegevusi: pidusid, koolitusi, spordipäevi, matku, kohtumisõhtuid, talguid jpm.

Kabala traditsioonilised üritused saavad alguse kevadel, kui külarahvas koguneb kokku ja võtab osa heakorratalgutest „Teeme ära". Külarahva ühistööna ja MTÜ eestvedamisel rajati 2021. aastal Kabala mõisa parki „lillejõgi" – looklev peenar, kuhu istutati tuhandeid lillesibulaid ja mille õied pakuvad kevadel rõõmu kõigile. Volbrit tähistatakse nõiapeoga, kus suured ja väikesed nõiad saavad diskomuusika saatel lõkke ümber luudasid keerutada.

Suvealgust on kahel viimasel aastal tähistatud kontsertidega Kabala mõisa pargi jõekaldal – aastal 2021 esines ansambel Naised Köögis ja 2022. aastal ansambel Zorbas. Kabalas on jaanipäeva puhul ka alati pidu ja kontsert, kus sel aastal astus üles soojendusesinejana ka oma kohalik bänd. Lastele toimub spordi- ja mängupäev, kuhu oodatakse kõiki noori lõbusalt aega veetma.

Sügisel osaleb Kabala küla aktiivselt maal elamise päeva ürituses ning selle raames on olnud käsitöö- ja keraamikanäitused, sügislaat, kontserdid, loengud jpm. Kabala mõisa õdusas saalis korraldatakse kohtumisõhtuid Eestimaa tuntud inimestega.

Kabala rahvas tähistab üheskoos 1. adventi. Sel puhul toimuvad töötoad, kus meisterdatakse oma küla juhendajate käe all mitmesuguseid kingitusi. Rapla kirikust tuuakse advendituli, mida saavad inimesed endalegi kodudesse viia. Jõulukuul toimub ka laat, kus kohalikud tegijaid oma tooteid tutvustada ja müüa saavad.

Kabala on õppiv küla. Seal korraldatakse pidevalt täiskasvanutele toidu-, aia-, käsitöö- ja muid koolitusi, mida kõike ei jõua nimetada. Kabala mõisas on Savituba, kus tegutsevad keraamikaringid täiskasvanutele ja noortele. Lisaks käivad koos maali- ja käsitööring, mis on täiskasvanud õppija nädala raames saanud tunnustused. Kabala peab lugu liikumisest – käiakse matkadel räätsadega ja soomekelkudega ning mõisas toimuvad shindo-treeningud eakatele.

Kabalas toimub pidevalt midagi ning seal elavad Rapla valla kõige õpihimulised inimesed!

aasta küla esindajad
Foto: Siim Solman