Aitäh, Liie Aav-Lääne! Jõudu tööle, Stella Heiberg!

5. augustil on viimane tööpäev Lasteaia Sinilill direktoril Liie Aav-Läänel ja tööd alustas uus direktor Stella Heiberg. Täna hommikul külastasime vallavanemaga Juurus Sinilille lasteaeda, et tänada Liie Aav-Läänet südamega tehtud töö eest ja soovida jõudu uuele juhile.

Stella Heiberg on saanud väärtuslikke ja rikastavaid kogemusi õppides Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse õppekaval spetsialiseerumisega juhtimisele. 2013. aasta viis teda alusharidusse – ta on töötanud lasteaiaõpetaja ja lasteaia direktorina. Hetkel omandab Stella Heiberg magistrikraadi hariduse juhtimise õppesuunal.

Oma töös peab värske lasteaiajuht oluliseks häid suhteid meeskonnas ja lastevanematega. Heade suhete loomisel on olulisel kohal olemas olemine ja valmisolek kuulata inimest, näha suhetes suuremat pilti ning oskust mõista kõiki osapooli. Lasteaias peaksid kõik tehtavad otsused hoidma fookuses last, kes peaks olema tehtavas otsuses otsene või kaudne kasusaaja. Töötades direktorina toetaksin kindlasti rühmapersonali, kuna nemad annavad lastele edasi lasteaia väärtuseid, missiooni ja visiooni," sõnas Stella Heiberg.

Vallavanem Gert Villard tunnustas senise direktori Liie Aav-Lääne panust lasteaia arengusse ja andis üle Rapla Vallavalitsuse tänukirja. Uued väljakutsed meie enda maakonnas, kuid täiesti teises valdkonnas, ootavad peagi ees endist direktorit, Liie Aav-Läänet.

Täname Liiet suure panuse eest lasteaia juhtimisel ja soovime edu uute väljakutsete elluviimisel.

Jõudu, tarkust ja meelekindlust Stella Heibergile Lasteaia Sinilill juhtimisel.