21.10.21
 

Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektid Rapla vallas

 
 • 2020-2022 "Rapla valla tänavavalgustuse renoveerimine. II etapp"
 
2020 aasta märtsis rahuldati Rapla valla täiendav taotlus tänavavalgustuse renoveerimiseks. Antud projekti rakendusüksuseks on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus. II etapiga planeerib Rapla vald vahetada välja väheamalt 1043 valgustit ning asendada need LED tehnoloogiaga tänavavalgustitega. Töid teostatakse:
 • Rapla linnas (Tallinna mnt.; Tulbi tn.; Vahtra tn; Tammemäe tn; Mahlamäe tn; Ööbiku tn; Välja tn; Võsa tn; Salu tn; Metsa tn; Väljataguse tn; Telliskivi tn; Rstiku tn; Hariduse tn; Kauba tn; Viljandi mnt; Juuru tee; Saare tn; Keskkooli tn; kaare tn; vastla tn; Hellenurme tn; Sauna tn; Jürna tn)
 • Alu alevikus (Kure tn; Keskuse tee; Tiigi tn), Uusküla külas ( Ülase tn; Piibelehe tn)
 • Valtu külas (Õunaaia tee; Viljandi mnt äärne kergtee)
 • Hagudi alevikus (Viljandi mnt äärne kergtee)
 • Purila tee; Raudtee tn; Metsa tn; Põllu tn)
 • Iira külas
 • Kabala külas
 • Koigi külas
 • Purila külas
 • Purku külas
 • Raikküla külas
 • Raka külas

Projekteerimistööd teostas 2020-2021 AS Conneco Eesti ning ehitustööd algavad 2022 aasta alguses ning kestavad kuni 2022 sügiseni.

Arvestuslikult väheneb II etapi projekti ellu viimisega elektrienergia tarbimine Rapla valla tänavavalgustuses 319,68 MWh aastas, millega kaasneb aastane süsihappegaasi emissiooni vähenemine 348,45 tonni. Kogu projekti rahaline maht on 
1 046 021 eurot, millest toetus on 481 169 eurot ning Rapla valla omaosalus 564 851 eurot.

 

 • 2019-2021 "Rapla valla tänavavalgustuse osaline renoveerimine"

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 2019. aasta jaanuaris Rapla valla taotluse tänavavalgustuse renoveerimiseks. Antud projekti esmaste tegevuste kogumahuks oli 471 amortiseerunud valguspunkti renoveerimine ning tänapäevase LED valgustite kasutuselevõtt.

Renoveeritavad valguspunktid asuvad Rapla linnas, Alu alevikus, Kaiu alevikus, Kuusiku alevikus, Kodila külas, Kuimetsa külas, Uuskülas ja Valtu külas.

Projekteermistööd toimusid 2019-2020 aastal (töid teostas Hepta Group Energy OÜ) ning ehitustööd 2020 aasta II pooles (töid teaostas OÜ Eltolex ja AS Connecto Eesti). Projektijuhtimist ja omanikujärelevalvet testas OÜ Tarindiprof.

Projekti rahaliste vahendite säästlik kasutus võimaldas täiendavalt renoveerida veel 211 valguspunkti, mis asuvad Rapla linnas, Alu alevikus, Hagudi alevikus,  Kuusiku alevikus, Kodila külas, Järlepa külas, Sulupere külas ja Valtu külas. Nii projekteerimistööd kui ehitustööd teostab Elfi Elekter OÜ ja  projektijuhtimist ja omanikujärelevalvet teostab OÜ Tarindiprof. Tööde  lõppkuupäevaks on 31.12.2021.

Arvestuslikult väheneb projekti ellu viimisega elektrienergia tarbimine Rapla valla tänavavalgustuses 237,45 MWh aastas, millega kaasneb aastane süsihappegaasi emissiooni vähenemine 258,82 tonni. Kogu projekti rahaline maht on 769 122 eurot, millest toetus on 469 164 eurot ning Rapla valla omaosalus 299 957 eurot.

______________
 
Mõlemat projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" vahenditest.
 
Rapla valla tänavavalgustuse renoveeritavate valguspunktide asukohaga tutvumiseks ava veebirakendus
 
 
Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI