10.12.21

Turvakoduteenus

 

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 

Esmase abi raames tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis taastab tema psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitatakse teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

 

Turvakoduteenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes lähtuvalt ohust oma elule või tervisele või arengut piiravatest asjaoludest vajab väljaspool oma alalist elukohta ajutist turvalist keskkonda. Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.

Turvakoduteenuse saamiseks võib isik esitada sotsiaalabi taotluse e-kirja teel rapla@rapla.ee või suuliselt sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on leidavad siin.

Turvakoduteenuse korraldamiseks ja teenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus teenuse osutajaga haldusleping, milles muuhulgas märgitakse ka teenuse eest tasumise põhimõtted. Lepingu sõlmimise aluseks on hoolekandekomisjoni otsus.

Teenuse eest tasumise aluseks on teenuse osutamiseks sõlmitud leping. Teenuse eest tasutakse vallale esitatud arvete alusel valla eelarvest.

Turvakoduteenust pakuvad Rapla vallas Rapla Hooldekeskus

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI
9.07.24

Hea teada!

♦ ♦ ♦

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Loe täpsemalt siit.

♦ ♦ ♦

Ohvriabi logo

♦ ♦ ♦

bänner omastehoolduse lehele

 

♦ ♦ ♦

Koduandur - meelerahu Sulle ja Sinu lähedasele!bänner koduanduri lehele

♦ ♦ ♦

logo

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Rapla vallas leiate SIIT

♦ ♦ ♦

 

bänner eludementsusega.ee lehele

 

naiste tugikeskus

 

 

plakat

 

MEDI Häirenuputeenus

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.

Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.

Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 | e-post: info@medi.ee;  www.medi.ee

pilt häirenupust

 

 

Abitaja - suhtlemis- ja nõustamisteenus üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele
Abitaja logo

vaimse tervise nõustamise plakat

bänner töömaja lehele