21.02.22

 

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest (02.09.2019)

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (tähtajalise töölepingu sõlmimine kooli direktoriga seotud isikuga Krista Kõiv perioodiks 02.09.2019-19.06.2020) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest (08.02.2021)

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (tähtajalise töölepingu sõlmimine kooli direktoriga seotud isikuga Krista Kõiv perioodiks 01.02.2021–19.08.2021) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest (21.02.2022)

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (tähtajalise töölepingu sõlmimine Raikküla Valla Vabaaja Keskuse juhatajaga seotud isikuga Olev Kalf koristaja-majahoidja-kütja asendamiseks põhikohaga töötaja haiguslehel olemise perioodil) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Sellega tagab avalikku ülesannet täitev asutus oma töö korraldamise.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: ANTS SOODLA