3.11.21

Sotsiaalvaldkonna tunnustus

Tunnustus omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

 

2020. aasta

Rapla valla 2020. aasta sotsiaalvaldkonna tunnustuse pälvis Rapla Hooldekeskuse meeskond.
2020. a. oktoobris tekkis Rapla Hooldekeskuses Covid-19 kolle. Lisaks haigestunud hoolealustele langes rivist välja ka suur osa asutuse personalist, mis tähendas tööl olijatele väga suurt koormust ja pinget. Hooldekeskuse juhataja Anne-Ly Pedaja suutis piiratud inimressursiga korraldada asutuse töö nii, et kõik teenused olid tagatud ja töötjad, sel raskel perioodil, motiveeritud. Rapla Hooldekeskuse personal näitas selles kriisis, et asutuses on väga hea meeskonnatunne ja hoolivus oma töö, hoolealuste ja kolleegide osas ka kõige raskemas olukorras.

Teised esitatud nominendid:
Carl Pucci, kes soovis näidata tänulikkust eesliinitöötajatele ning toetust kohalikele söögikohtadele ja algatas Raplas "The Meal Bridge" aktsiooni.

2019. aasta

Reet Langi
Reet Langi on 12 aastat tegutsenud kriminaalhooldusametnikuna nii Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna all tegeledes täisealiste õigusrikkujatega kui ka Viru Vangla kriminaalhooldusosakonnas tegeledes alaealiste ja noorte õigusrikkujatega. Reet Langi pühendumine paistab silma kaaskolleegidele, aga ilmselt rohkemgi veel seadusega pahuksisse läinud isikutele ja nende lähedastele. Reet suhtub enda hoolealustesse suure empaatiavõimega, kuid samas jagab neile, kes on valmis kuulama, õpetussõnu, mis aitavad neil edaspidises elus õigusrikkumiste toimepanemist vältida. Rapla maakonna kuritegevuse vähenemisel on suur osa just Reet Langil. Lisaks eelnevale on ta tegev Rapla Naiste Tugikeskuse juures, kus abistab naistevastase vägivalla ohvreid ning nendega kaasas olevaid lapsi.

2018. aasta

Kaidi Mikkus
Kaidi Mikkus on aastaid korraldanud Raplamaa aasta ema valimist ja tunnustamist.
Ta on osalenud seitse aastat juhtrühma liikmena Saagu Valgus MTÜ tegevuses, korraldades transporti, pakkides kingitusi, aidates leida koostööpartnereid, tutvustades külalistele Tallinnast ja mujalt ühingu tegevusi, aidates koostada aasta- ja majandusaruandeid. Samuti on  ta algatanud mitmeid heategevuslikke üritusi, viinud läbi nii esemelisi kui rahalisi korjandusi ning kogunud annetusi.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI