29.04.24

Siseriiklikud toetused

 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

  • Kaiu piirkonna evakuatsioonikoha korraldamine Kaiu Hariduskeskusesse

MTÜ Kaiu Koos esitas projekti Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
taotlusvooru "Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvoor elanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks"

Taotlusvooru eesmärkideks:

  • kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamine kohalikus omavalitsuses;
  • elanikkonnakaitse  vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine.

Projekt "Rapla valla toimepidevuse tõstmine kriisiolukorras: Kaiu piirkonna evakuatsioonikoha korraldamine Kaiu Hariduskeskusesse" sai rahastuse summas 13  543,71.
Projekti eesmärgid: Kaiu Hariduskeskus on korraldatud evakuatsioonikohaks; välja on ehitatud elektri varutoite valmidus koos mobiilse generaatori soetamisega; Rapla valla Kaiu piikonna evakuatsioonikoht tagab elanikonnale parema kaitse kriisiolukordades.
Projekti tähtaeg 27.09.2024.

KÜSK logo

 

¤ ¤ ¤ ¤ 

Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

  • Rapla terviselinnaku parklate ja ligipääsude väljaehitamine
     

Karmani jalakäijate sild

Projekteerija: Insten Projekt OÜ
Tööde teostaja: Nordpont OÜ
Ehitustööde maksumus kokku:  237 278,40  eurot
Tööde teostamise periood: 08.03 – 31.12.2022
Töö käigus renoveeriti Vigala jõge ületav jalakäijate sild, mis võimaldab Kooli tn 4 parkla kasutamist Rapla terviselinnaku parklana. Silla renoveerimisel peeti silmas kaasava disaini põhimõtteid (ligipääsetav ja kasutatav kõigile inimgruppidele ilma piiranguid seadmata). Samuti võimaldab sild jalakäijate liikumist otse Alu teele ja Rapla põhjaosa suunal.
 

Alu tee ja Sauna tn parkimiskohad

Projekteerija: AS Infragate Eesti 
Tööde teostaja: Tallinna teede AS
Ehitustööde maksumus kokku:  233 496,95  eurot
Tööde teostamise periood: 23.02 – 15.08.2022
Töö käigus rajati  Alu teele ja Sauna tn-le täiendavad parkimiskohad, millega tagati täiendavad parkimisvõimalused ja seeläbi parem ligipääsetavus Rapla terviselinnakule. Kokku rajati juurde 30 parkimiskohta, mis võimaldavad paremaid tingimusi Rapla perearstikeskusele ja Rapla Haigla töötajatele, klientidele ja külastajatele. Osaliselt renoveeriti projekti käigus Alu tee ja sauna tänava asfaltkatend.

Mõlemat ehitust rahastati osaliselt läbi maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme projekti nr RE.3.01.20-0741 „Rapla terviselinnaku parklate ja ligipääsude väljaehitamine". Projekti sisuks oli jalakäijate silla renoveerimine ja lisaks Alu tee ning Sauna tn parkimiskohtade rajamine. Toetuse allikaks on riigieelarvelised vahendid ning toetuse suuruseks oli kogu projektile 170 385 eurot. Projekti kogukulu oli 542 171,15 eurot.

 

 

RahMin logo

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI