REKLAAM

 

Reklaamiseaduse mõistes reklaami paigaldamiseks Rapla valla territooriumil esitada reklaami paigaldamise taotlus koos reklaami kavandi, maaomaniku nõusoleku ning kitsenduste olemasolul kitsendust põhjustava objekti omaniku nõusolekuga. Taotlus esitada e-vormil või saata täidetud ja digiallkirjastatud taotlus Rapla valla üldmeilile rapla@rapla.ee.

 

Reklaamina ei käsitata majandus- või kutsetegevuse koha tähistust koos seonduva informatsiooniga, märgistust kauba müügipakendil, sponsorteates avaldatud spondeerija nime ja kaubamärki ning teisi erandeid vastavalt reklaamiseadusele.

 

 Reklaamiseadus

Rapla valla heakorraeeskiri

 Taotlus reklaami paigaldamiseks (.doc)

 

► Väljastatud reklaamiload