30.03.22

Rahvastikuregister.ee

2020. aastal avas Siseministeerium rahvastikuregistri portaali.

Portaalis on võimalik rahvastikutoiminguid teha kontaktivabalt e-teenusena.

E-teenused sisaldavad kogu vajalikku teavet ning see on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles.

E-teenusena saab registreerida nt elukohta ja lapse sündi (e-teenust saavad kasutada ka abielus mitteolevad vanemad ning üksikvanemad).

Samuti on võimalik tellida e-teenusena enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta). See vajadus võib tekkida näiteks olukordades kui esmane tõend on kadunud ning seda on vaja kuhugi asutusse esitada või kui soovitakse võõrkeelset tõendit kasutamiseks välisriigis. Sellekohane detailsem info on Siseministeeriumi kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/et/korduvad-toendid-ja-valjavotted

 

Rahvastikutoimingud Rapla vallas

3. jaanuarist 2020.a alates saab rahvastikutoiminguid teha Rapla Kultuurikeskuse ruumides

2019. aasta lõpus kolis Rapla Vallavalitsus rahvastikutoimingud riigimajast Rapla Kultuurikeskusesse endistesse Rapla Laulustuudio ruumidesse (sissepääs loomakliiniku poolsest külguksest). 

 

Rapla Kultuurikeskus, Tallinna mnt 17,
(loomakliiniku poolne külguks)

 

perekonnaseisuametnik Marju Pajo, telefon 5303 7344

rahvastikuregistri spetsialist Eha Tolm, telefon  5919 7589

perekonnaseisuametnik Maie Kuusemets, telefon 5326 7601

 

Vastuvõtuajad:
T 9.00–13.00 ja 14.00–16.00

N 9.00–13.00 ja 14.00–18.00
 

Rahvastikutoimingud:

• sünni registreerimine;
• abielu registreerimine;
• koostöö vaimulikega abielu registreerimisel;
• lahutuse registreerimine;
• isikunime muutmine (ülesanne ainult Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis);
• soo muutmine;
• isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
• isaduse omaksvõtt;
• tõendi väljastamine (sh abieluvõimetõend);
• andmete sisestamine rahvastikuregistrisse kohtulahendilt, Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt;
• andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
• rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

 

Rapla Vallavalitsuses kehtivad abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimiseks alljärgnevad hinnad:
Tseremoonia Rapla Kultuurikeskuses:
tööpäevadel väikses/suures saalis     50/100 eurot;
puhkepäevadel kabinetis/saalis         150 eurot.

Tseremoonia väljaspool Rapla Kultuurikeskuse ruume:
Rapla maakonnas                              200 eurot;
väljaspool Rapla maakonda               400 eurot.

 

Riigilõiv

Saaja - Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber 10294002000118

Abielu sõlmimine  - 30 eurot
Abielu lahutamine  -  50 eurot      
Korduva sünni-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamise eest on riigilõiv 10 eurot.
Korduva surmatõendi väljastamine: paberil tõendi eest tuleb maksta riigilõiv 10 eurot, elektroonilise tõendi eest 5 eurot.
Abieluvõimetõendi väljastamise eest on riigilõiv 10 eurot.
Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest on riigilõiv 10 eurot.
Korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise ja soo muutmise tõendi eest on riigilõiv 5 eurot.
Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamise eest on riigilõiv 5 eurot.

Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte (eesti või inglise keeles) eest enda, oma alaealise lapse, eestkostetava või surnud abikaasa kohta.

 

Vaata Rapla Kultuurikeskuse ruume siit.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI