17.05.24

Rahvastikuregister.ee

2020. aastal avas Siseministeerium rahvastikuregistri portaali.

Portaalis on võimalik rahvastikutoiminguid teha kontaktivabalt e-teenusena.

E-teenused sisaldavad kogu vajalikku teavet ning see on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles.

 

Rahvastikutoimingud Rapla vallas

perekonnaseisuametnik Marju Pajo, telefon 5303 7344

rahvastikuregistri spetsialist Eha Tolm, telefon  5919 7589

perekonnaseisuametnik Maie Kuusemets, telefon 5326 7601

 

Vastuvõtuajad:
T 9.00–13.00 ja 14.00–16.00

N 9.00–13.00 ja 14.00–18.00
 

Rahvastikutoimingud:

• sünni registreerimine;
• abielu registreerimine;
• koostöö vaimulikega abielu registreerimisel;
• lahutuse registreerimine;
• isikunime muutmine (ülesanne ainult Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis);
• soo muutmine;
• isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
• isaduse omaksvõtt;
• tõendi väljastamine (sh abieluvõimetõend);
• andmete sisestamine rahvastikuregistrisse kohtulahendilt, Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt;
• andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
• rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

 

Rapla Vallavalitsuses kehtivad abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimiseks kuni 31. maini alljärgnevad hinnad:
Tseremoonia Rapla Kultuurikeskuses:

  • tööpäevadel väikses/suures saalis 50/100 eurot;
  • puhkepäevadel* saalis 150 eurot.

Tseremoonia puhkepäeval riigimaja kabinetis 150 eurot

Tseremoonia väljaspool* Rapla Kultuurikeskuse ruume:

  • Rapla maakonnas 200 eurot;
  • väljaspool Rapla maakonda 400 eurot.

Rapla Vallavalitsuses kehtivad alates 1. juunist 2024 abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimiseks alljärgnevad hinnad:
Tseremoonia Rapla Kultuurikeskuses:

  • tööpäevadel väikses/suures saalis 50/100 eurot;
  • puhkepäevadelsaalis 150 eurot.

Tseremoonia riigimajas:

  • tööpäevadel talveaias 125 eurot
  • puhkepäevadel* talveaias/kabinetis 200 eurot

Tseremoonia väljaspool* Rapla Kultuurikeskuse ruume:

  • Rapla maakonnas                              200 eurot;
  • väljaspool Rapla maakonda               400 eurot.

* NB! Abielu sõlmimine puhkepäevadel ja väljaspool kultuurikeskuse ruume toimub üksnes erikokkuleppel ametnikuga. Toiming on eesti keeles ning hinnakirja alusel, millele lisandub abielukande tegemise eest riigilõiv.

 

Riigilõiv

Saaja - Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber 10294002000118

Abielu sõlmimine  - 30 eurot
Abielu lahutamine  -  50 eurot      

Korduva sünni-, abielu- ja abielulahutuse tõendi, surmatõendi ja teiste tõendite/väljavõtete väljastamise eest tuleb maksta riigilõiv 10 eurot, olenemata sellest, kas see antakse paberil või elektrooniliselt.

Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult MK KOV ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Tasuta saab andmeid vaadata e-rahvastikuregistri portaalis. Tava KOV-id rahvastikuregistri väljavõtteid ei väljasta.

Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab tasuta elukohajärgsest KOV-ist või riigilõivu eest MK KOV-ist (NB! kui MK KOV on elukohajärgne KOV, siis on elukohatõend tasuta). Tava KOV-id teise KOV-i elanikule elukoha andmeid ei väljasta.

Elanike nimekirja saab tasuta ruumi aadressijärgsest KOV-ist või e-rahvastikuregistrist. MK KOV väljastab teises KOV-is asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest. Tava KOV-id teises KOV-is asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.

Alates 01.01.2023 muutus õigustatud huvi alusel andmete väljastamise eest tasutav riigilõiv: isiku andmete väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 15 eurot õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete väljastamise taotluse läbivaatamise eest ühe isiku andmete kohta.
 

Vaata Rapla Kultuurikeskuse ruume siit.

Rapla riigimaja talveaed alloleval pildil

Riigimaja talveaed

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI