23.11.23

Rahvastikuregister.ee

2020. aastal avas Siseministeerium rahvastikuregistri portaali.

Portaalis on võimalik rahvastikutoiminguid teha kontaktivabalt e-teenusena.

E-teenused sisaldavad kogu vajalikku teavet ning see on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles.

E-teenusena saab registreerida nt elukohta ja abielu või lapse sündi  (e-teenust saavad kasutada ka abielus mitteolevad vanemad ning üksikvanemad).

Samuti on võimalik tellida e-teenusena enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta). See vajadus võib tekkida näiteks olukordades kui esmane tõend on kadunud ning seda on vaja kuhugi asutusse esitada või kui soovitakse võõrkeelset tõendit kasutamiseks välisriigis. Sellekohane detailsem info on Siseministeeriumi kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud

 

Rahvastikutoimingud Rapla vallas

perekonnaseisuametnik Marju Pajo, telefon 5303 7344

rahvastikuregistri spetsialist Eha Tolm, telefon  5919 7589

perekonnaseisuametnik Maie Kuusemets, telefon 5326 7601

 

Vastuvõtuajad:
T 9.00–13.00 ja 14.00–16.00

N 9.00–13.00 ja 14.00–18.00
 

Rahvastikutoimingud:

• sünni registreerimine;
• abielu registreerimine;
• koostöö vaimulikega abielu registreerimisel;
• lahutuse registreerimine;
• isikunime muutmine (ülesanne ainult Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis);
• soo muutmine;
• isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
• isaduse omaksvõtt;
• tõendi väljastamine (sh abieluvõimetõend);
• andmete sisestamine rahvastikuregistrisse kohtulahendilt, Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt;
• andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
• rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

 

Rapla Vallavalitsuses kehtivad abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimiseks alljärgnevad hinnad:
Tseremoonia Rapla Kultuurikeskuses:
tööpäevadel väikses/suures saalis     50/100 eurot;
puhkepäevadel* saalis         150 eurot.

Tseremoonia puhkepäeval riigimaja kabinetis 150 eurot

Tseremoonia väljaspool* Rapla Kultuurikeskuse ruume:
Rapla maakonnas                              200 eurot;
väljaspool Rapla maakonda               400 eurot.

* NB! Abielu sõlmimine puhkepäevadel ja väljaspool kultuurikeskuse ruume toimub üksnes erikokkuleppel ametnikuga. Toiming on eesti keeles ning hinnakirja alusel, millele lisandub abielukande tegemise eest riigilõiv.

Riigilõiv

Saaja - Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber 10294002000118

Abielu sõlmimine  - 30 eurot
Abielu lahutamine  -  50 eurot      

Korduva sünni-, abielu- ja abielulahutuse tõendi, surmatõendi ja teiste tõendite/väljavõtete väljastamise eest tuleb maksta riigilõiv 10 eurot, olenemata sellest, kas see antakse paberil või elektrooniliselt.

Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult MK KOV ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Tasuta saab andmeid vaadata e-rahvastikuregistri portaalis. Tava KOV-id rahvastikuregistri väljavõtteid ei väljasta.

Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab tasuta elukohajärgsest KOV-ist või riigilõivu eest MK KOV-ist (NB! kui MK KOV on elukohajärgne KOV, siis on elukohatõend tasuta). Tava KOV-id teise KOV-i elanikule elukoha andmeid ei väljasta.

Elanike nimekirja saab tasuta ruumi aadressijärgsest KOV-ist või e-rahvastikuregistrist. MK KOV väljastab teises KOV-is asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest. Tava KOV-id teises KOV-is asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.

Alates 01.01.2023 muutub õigustatud huvi alusel andmete väljastamise eest tasutav riigilõiv. Senise 5 euro asemel isiku andmete väljastamise eest hakkab riigilõiv alates 01.01.2023 olema 15 eurot õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete väljastamise taotluse läbivaatamise eest ühe isiku andmete kohta.
 

Vaata Rapla Kultuurikeskuse ruume siit.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI