planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 40 algatati Röa külas Nurme detailplaneering . Planeeringu eesmärk on sätestada tingimused tootmisala kavandamiseks. Mõeldud on püstitada kuni kaks hoonet kõrgusega kuni 9 m, hoonealuse pinnaga kokku 1800 m² ja krundi täisehitusega kuni 11%. Tootmisalal hakatakse tegelema lehtmetalli mehaanilise töötlemisega, eelkõige katusepleki valmistamisega. Planeeringuala pindalaga u 1,6 ha hõlmab Röa külas Nurme maaüksust (katastritunnus...

Nurme detailplaneeringu algatamise teade

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 40 algatati Röa külas Nurme detailplaneering . Planeeringu eesmärk on sätestada tingimused tootmisala kavandamiseks. Mõeldud on püstitada kuni...

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 41 võeti vastu Tuti külas Nuki detailplaneering. Planeeringu eesmärk on üksikelamu ja abihoonete ehitusõiguse andmine. Planeeringuala pindalaga u 0,4 ha hõlmab Nuki maaüksust (katastritunnus 66904:003:0276) ja osaliselt Rapla-Märjamaa teed. Planeeringuala piirneb Ärma, Miku-Jüri ja Sõõrumaa maaüksuste ning riigimaanteega. Planeeringu elluviimisega lisandub Rapla linna külje alla üks eluase. Planeeringuga järgitakse üldplaneeringu põhilahendust....

Nuki detailplaneeringu avalik väljapanek

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 41 võeti vastu Tuti külas Nuki detailplaneering. Planeeringu eesmärk on üksikelamu ja abihoonete ehitusõiguse andmine. Planeeringuala pindalaga u...

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 42 võeti vastu Rapla linnas Viljandi mnt 11 detailplaneering. Planeeringuga antakse Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksuste liitmise tulemusel moodustatavale krundile kolmekorruselise korterelamu ehitusõigus. Planeeringuala pindalaga u 0,4 ha piirneb Viljandi maantee, Aasa tänava, Aasa tn 12, Jõe tn 18 ja Viljandi mnt 15 maaüksustega. Planeeringu elluviimisega tihendatakse...

Viljandi mnt 11 detailplaneeringu avalik väljapanek

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 42 võeti vastu Rapla linnas Viljandi mnt 11 detailplaneering. Planeeringuga antakse Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi...

Rapla Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 28 algatati Hagudi alevikus Kastani tn 2 ja 4 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kauplusehoone ja elamute püstitamiseks. Planeeringuala pindalaga u 1 ha hõlmab Kastani tn 2 (katastritunnus 66903:003:0277) ja Kastani tn 4 (katastritunnus 66903:003:0237) maaüksusi. Osaliselt kuulub planeeringualasse 15 Tallinn-Rapla-Türi tee (katastritunnus 66903:003:1731), 15 Tallinn-Rapla-Türi tee L1 (katastritunnus 66903:003:0278) ja 6691036...

Algatati Hagudi alevikus Kastani tn 2 ja 4 detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 28 algatati Hagudi alevikus Kastani tn 2 ja 4 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kauplusehoone ja elamute püstitamiseks....

Rapla Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 29 tunnistati osaliselt kehtetuks Rapla Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 66 kehtestatud Laiavälja detailplaneering. Detailplaneering tunnistati kehtetuks Ülejõe külas Peetrimetsa maaüksuse osas (katastritunnus 66904:002:0169). Detailplaneeringu eesmärk on tehisveekogu ja puhkeala rajamine, mis on võimalik ka pärast osalist kehtetuks tunnistamist. Puhkeala ulatus kahaneb kehtetuks tunnistatud osasse planeeritud matkaradade võrra. Stabiilse...

Laiavälja detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks

Rapla Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 29 tunnistati osaliselt kehtetuks Rapla Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 66 kehtestatud Laiavälja detailplaneering. Detailplaneering tunnistati...

Valminud on Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse detailplaneeringu ohuhinnang (allalaaditav dokumendiregistri vahendusel). Kaitseliit kujundab lähiajal seisukoha tagalakeskuse alternatiivsetele asukohtadele. Detailplaneeringu algatamisettepanek on tehtud Kopramäe maaüksusele, kuid nimetatud asukoht on tekitanud piirkonna maaomanike seas vastuseisu. Detailplaneeringu kohta lähemalt vt Kaitseliidu tagalakeskuse detailplaneeringu lehelt.

Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse detailplaneeringu ohuhinnang

Valminud on Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse detailplaneeringu ohuhinnang (allalaaditav dokumendiregistri vahendusel). Kaitseliit kujundab lähiajal seisukoha tagalakeskuse...

Seoses algavate ehitustöödega Rail Baltica Sikeldi viadukti ehitustööde objektil, teavitame ja tuletame meelde liikluskorralduse muudatusest Varbola teel (tee nr 6690090), Rapla vald, Raplamaa. Piirang hakkab kehtima 27.03.2023 Tee: nr 6690090 Varbola tee Piirang: Täielik sulgemine lõigus Sikeldi farmi juurdepääs kuni Raja Kinnistu juurdepääsu tee (km 0,93 – 1,4) Ehitustööde lõik (km): 0.8 - 1.4 Kehtivusaeg: Teelõigu planeeritud sulgemise aeg kuni 30....

Sikeldi viadukti ehitus

Seoses algavate ehitustöödega Rail Baltica Sikeldi viadukti ehitustööde objektil, teavitame ja tuletame meelde liikluskorralduse muudatusest Varbola teel (tee nr 6690090), Rapla vald,...

Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneeringu koostamine algatati 2021. aastal eesmärgiga määrata tingimused segafunktsiooniga hoonestusala kujunemiseks Rapla linnas Viljandi maantee äärde jäävale alale. Planeeringu heakskiidu menetluses juhtis Rahandusministeerium tähelepanu asjaolule, et planeeringu avalikust väljapanekust ei teavitatud kaasatud isikuid nõuetekohaselt. Seetõttu on vajalik avaliku väljapaneku kordamine. Uus avalik väljapanek toimub Rapla valla ametlikul veebilehel ja vallamaja...

Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneeringu avalikustamise kordamine

Viljandi mnt 61 ja 63 detailplaneeringu koostamine algatati 2021. aastal eesmärgiga määrata tingimused segafunktsiooniga hoonestusala kujunemiseks Rapla linnas Viljandi maantee äärde jäävale...

On ilmnenud vajadus korrata Rapla linnas Viljandi mnt 11 detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikku väljapanekut ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. Avalik väljapanek korraldatakse Rapla valla kodulehel ja Rapla vallamaja fuajees 24.02.2023 kuni 27.03.2023 . Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu avalik koosolek toimub Rapla Vallavalitsuse saalis (Rapla linn, Viljandi mnt 17, II korrus) 28.03.2023 algusega kell 16.00 .  ►  Detailplaneeringu materjalid...

Viljandi mnt 11 detailplaneeringu eskiisi uus avalik väljapanek

On ilmnenud vajadus korrata Rapla linnas Viljandi mnt 11 detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikku väljapanekut ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. Avalik väljapanek korraldatakse Rapla...

Rapla Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 7 algatati Ülejõe külas Kokre detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kuni kolme üksikelamu ja neid teenindava taristu rajamiseks. Planeeringuala pindalaga u 9 ha hõlmab Kokre maaüksust (katastritunnus 66801:001:1391). Planeeringuala teenindav taristu võib puudutatud maaomaniku nõusolekul põhjendatud juhul paikneda ka väljaspool planeeringuala. Planeeringuala piirneb Kaskede tee 3 (katastritunnus 66801:001:1387), Kirsi...

Algatati Kokre detailplaneeringu koostamine

Rapla Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 7 algatati Ülejõe külas Kokre detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kuni kolme üksikelamu ja neid teenindava taristu rajamiseks. ...

Näitan: 41-50
Elemente lehe kohta10
of 7