Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Uuskülas Kasetuka tn 12 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 12.05.2022 taotlus Uuskülas Koguduse ja Saula detailplaneeringualal Kasetuka tn 12 maaüksuse (katastritunnus 66904:001:0264) hoonestusala suurendamiseks.

Maaüksusele kehtib 26.03.2009 kehtestatud Koguduse ja Saula detailplaneering (põhijoonis allpool). Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolul hoonestusala suurendada kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Projekteerimistingimuste andmise korraldamine avatud menetlusena on kohustuslik. Projekteerimistingimuste menetlusse kaasati piirkonna maaomanikud. Teade avaldatakse valla infolehe „Rapla Teataja" 11. juuni numbris.

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste eelnõu