Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Kaupmehe, Kalevi küla

RRLektus Aktsiaselts (registrikood 10072791) esitas Rapla vallale detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kalevi külas Kaupmehe maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1543). Plaanitakse ehitada kuni 1400 m² ehitusaluse pinnaga ärihoone, mille ühes osas paikneks Meie toidukaubad kauplus. Koostatud on eskiislahendus. Enne detailplaneeringu algatamist esitati eskiis arvamuse andmiseks piirkonna maaomanikele ja puudutatud asutustele. Laekunud on järgmised lähteseisukohad planeerimiseks:

► Maa-ameti lähteseisukohad 01.04.2022

► Põllumajandus- ja Toiduameti lähteseisukohad 06.04.2022

► Transpordiameti lähteseisukohad 26.04.2022

► Rahandusministeeriumi arvamus 29.04.2022

 

Detailplaneeringu algatamine on kavas lähiajal.

 

illustratsioon  illustratsioon

 

► Dokumendiregister