Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Hagudi alevik, Jaama tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Hagudi alevikus Jaama tn 3 maaüksuse (katastritunnus 66903:003:1650) jagamise tulemusel moodustatavale krundile kavandatakse üksikelamu püstitamist. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt peab uue elamukrundi suurus alevikus olema vähemalt 1500 m². Hagudi aleviku tiheasustusalal on detailplaneeringu koostamise kohustus. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus anda hoone sobivuse korral ehitusõiguse projekteerimistingimustega.


► Asendiplaan

► Projekteerimistingimuste taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu