planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Esitati Karitsa tuulepargi eriplaneeringu algatamise taotlus

Sunly Wind OÜ esitas 21. juulil 2023 Rapla Vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse. Taotluse eesmärk on algatada eriplaneeringu koostamine Rapla valla üldplaneeringu tuuleala nr 3 kohta, mis paikneb Karitsa küla lõunaosas ja vähesel määral Vana-Kaiu külas. Eriplaneeringuga selgitatakse välja, millistesse asukohtadesse on elektrituulikuid võimalik rajada, lähtudes sotsiaalsetest aspektidest (sh kohalikust huvist), keskkonnamõjust, majanduslikest ning tehnilistest võimalustest. Taotletava planeeringuala pindala on u 302 ha. 
 
Planeerimisseaduse kohaselt teavitab kohalik omavalitsus eriplaneeringu algatamise taotluse saamisel avalikkust ning annab võimaluse esitada samasisuline taotlus. Täiendava taotluse võib Rapla Vallavalitsusele esitada kuni 12. septembrini 2023