18.11.22

Parkimiskaart

Parkimiskaart on kaart, mis lihtsustab puudega inimestel või nende saatjatel sõiduki parkimist.
Parkimiskaart antakse välja isikule, kellel esineb:

  • keskmisele, raskele või sügavale Sotsiaalkindlustusameti määratud puude raskusastmele vastav liikumis või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Kaart väljastatakse puude kehtivuse ajaks.
  • ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi (nt kargud, käimisraam, ratastool jne) kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Kaart väljastatakse arsti tõendi alusel kuni kuueks kuuks.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi saamiseks peate tulema ise (või liikumis- või nägemispuudega isiku seaduslik esindaja) sissekirjutuse järgsesse omavalitsusse kohale.

Kaardi taotlemisel tuleb esitada dokumendid:

  • isikut tõendav dokument;
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme kohta või puudega inimese kaart või arstitõend;
  • parkimiskaarti taotleva isiku foto (paberil) suurusega 3 x 4 cm.

Rapla vallavalitsuses on vastuvõtuajad T kell 9-17 ja N 9-18, lõuna 13-14. Teistel päevadel palun aeg telefoni teel sotsiaaltööspetsialistiga eelnevalt kokku leppida.

Oluline on teada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega. Andes parkimiskaardi kasutamiseks mitteõigustatud isikule või kui puudega inimest teenindav  juht ei kasuta seda sihipäraselt, tunnistatakse kaart kehtetuks.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI