28.10.21

Rapla Valla Noortevolikogu

Rapla Valla Noortevolikogu põhimäärus

noortevolikogu üleskutse

 

Rapla valla noortevolikokku kandideerimise avaldus on siin.

 

Eesmärk ja põhitegevus
Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse, arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid volikogule ja valitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:

  • arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule ja valitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  • teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude või -kogudega;
  • korraldab ülevallalisi üritusi ja viib ellu omaalgatuslikke projekte.

Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.
Noortevolikogu ettepanekud on volikogule ja valitsusele soovitusliku iseloomuga.

Mida annab noortevolikogu kogemus noorele?
Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates otsustusprotsessides ning kaitseb valla elanike, eeskätte noorte õigusi ja huve. Annab noorele võimalusi osaleda ning ka aktiivsemalt kaasa rääkida ühiskonnas ja ühiskondlikus elus. Noortevolikogu liikmed omavad võrdseid võimalusi täiskasvanutega ning on võimalus tutvuda demokraatia põhimõtetega. Samuti tagab see noortele hea kogemuse, julguse, esinemisoskuse, hea meeskonnatöö ja ka juhtimisoskuse, mis tuleb elus kasuks.
 

Noortevolikoguga saab ühendust e-postil noortevolikogu@rapla.ee

 

 

Noortevolikogu koosolekud

6. august 2021

13. juuli 2021

4. juuni 2021

7. mai 2021

9. aprill 2021

5. märts 2021

5. veebruar 2021

5. jaanuar 2021

 

Uudised noortevolikogu tegemistest

Noor küsib noorelt 19.03.2020

Rapla Valla Noortevolikogul on uued juhid 25.02.2020

Rapla Valla Noortevolikogu üleskutse 14.11.2019

Rapla Valla Noortevolikogu kutsus õpilasesindused mõttevahetusele 14.11.2019


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI