28.02.23

Aasta noorsootöö auhind

Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.

2021. aasta

2021. aasta noorsootööauhinna laureaat on Leho Rohtla

Leho Rohtla on rikastanud juba mitmeid aastaid Rapla valla noorsootööd läbi erinevate ettevõtmiste. Olnud Rapla Valla Õpilasmaleva rühmajuht kui ka Rapla noortekeskuse all juhendaja kus läbiviinud ujumisringe kui ka seikluslikke poisteringe. Tema suhtlemine ja oskused kõnetavad noori, mis kajastub ka aktiivses noorte osaluses tema rühmades. Leho Rohtla omab kutsetaset EKR3 (abitreener) - spetsialiseerumine ujumine.

Ta on olnud aastaid tegevuses Rapla Kaitseliidu Malevas noorkotkaste juhina. Selle aja jooksul on saanud teadmisi, kogemusi, mõtestatuid tegevusi, matkatarkusi, riigikaitse ja igapäevaturvalisuse kohta sajad noored keda on Rohtla õpetanud. 2021. a pärjati Rohtla maleva Kuldristiga.

Hetkel on ta tegev Rapla töötukassa osakonnas, karjääriinfo spetsialistina. Läbi tema on noored saanud erinevaid karjääriinfo alaseid koolitusi ja töötube, mis on avardanud noorte silmaringi ning suunanud noori tegema elus kaalutletuid otsuseid oma edaspidistes karjääri valikutes.

Suurepärane inimene kes oskab noori kuulama, mõtlema ja tegutsema panna.

Tänukirja pälvis:

  • Hagudi kogukonna noorsootöö eestvedaja Tarmo Härma.

2019. aasta

Rapla Valla Avatud Noortekeskuse meeskond
Peale valdade liitumist, toimetasid piirkondade noored ainult oma noortetoas. Teistega ei soovitud läbi käia ja suhtumine teistesse piirkondadesse oli pigem halvustav. Noortekeskuse meeskond on kahe tegutsemisaasta jooksul sulandunud ühiseks meeskonnaks ja suutnud enda tegevustega panna ühiselt toimetama valla eri piirkondade noored. Ühiselt on läbi viidud ja osaletud spordisarjades, üritustel ning meisterdamiskoolitustel.

2018. aasta

Alu noortetoa noorsootöötaja Virve Pärn
Virve Pärn on väga noorusliku mõtlemisega inimene, kes naudib noortega töötamist. Peale noortetoa avamist Alus leidsid lapsed kiiresti tee noortekasse, kus lisaks laua- ja arvutimängudele korraldatakse ka erinevaid noori huvitavaid üritusi ja tegevusi. Eluaegse spordiinimesena on tal õnnestunud suunata nii mõnedki noortetoa külastajad spordi juurde ja vastupidi: trennis käivad noored satuvad üha enam ka muul ajal noortetuppa. Ta on suure empaatiavõimega ja lastega töötamiseks vajalike iseloomuomadustega: sõbralik, lahke, hea kuulaja ning oskuslik murede lahendaja.

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI