19.12.22

Lumetõrje Rapla vallas

Klikka alloleval kaardil, et jõuda kaardirakendusse, kuhu on märgitud Rapla valla talihoolduses olevad teed. Kaarti suurendades ilmuvad teed ning siis ka nende kohta legend. Kasutades luubimärki, saab otsida huvipakkuvat teed konkreetse aadressi järgi.

bänner lumelükkamise kaardile

Rapla vallas teevad lumetõrjet (vaata kaardilt, millise regiooni alla tee kuulub):

REGIOON 1 Kodila - OSAÜHING Landhe Trade - tel 516 3374
REGIOON 2 Alu - OSAÜHING Landhe Trade - tel 516 3374
REGIOON 3 Hagudi-Purila - AS TREV-2 Grupp - tel 521 9403
REGIOON 4 Kuusiku - OSAÜHING Landhe Trade - tel 516 3374
REGIOON 5 Väljataguse-Ülejõe - Ramingu OÜ - tel 5621 2244
REGIOON 6 Järlepa-Pirgu - AS TREV-2 Grupp - tel 521 9403
REGIOON 7 Mahtra-Juuru - AS TREV-2 Grupp - tel 521 9403
REGIOON 8 Kaiu - OÜ Sänne talu - tel 5902 8558
REGIOON 9 Kuimetsa-Vahastu - OÜ Lihu Farm - tel 5330 5128 
REGIOON 10 Raikküla - Osaühing Ago Auto - tel 513 4292
REGIOON 11 Kabala - Osaühing Ago Auto - tel 513 4292
REGIOON 12 Purku - Osaühing Ago Auto - tel 513 4292
RAPLA 1 - Männimäe Agro OÜ - tel 5850 0711
RAPLA 2 - Männimäe Agro OÜ - tel 5850 0711        
KERGLIIKLUSTEED 1 Rapla linn-Alu - Horeksal Grupp OÜ - tel 5257534
RAPLA LINNA PLATSID/PARKLAD - Ramingu OÜ - tel 5621 2244 

 

Piirkondades saab ühendust võtta:

 

Lumetõrje erateedel

Alus: Rapla Vallavolikogu 26.09.2019.a määrus Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord."

Lumetõrjet tehakse tasuta era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teel, mida kasutatakse alalise elukohana aastaringselt kasutatava majapidamise teenindamiseks.

Lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet, lume äravedu ega ladustamist.

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet: õuealal; era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistri andmetel alaliselt ei elata; era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus kinnistu omanik või kasutaja on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul alaliselt ei elata või ei tegutseta.

Loe täpsemalt kuidas toimub lumetõrje Rapla vallas erateedel, siit.

Kui lumetõrje tegemise vajadus lõpeb taotlejast tulenevatel põhjustel, tuleb sellest kirjalikult teavitada vallavalitsust.

Lumetõrje taotlemiseks tuleb esitada Rapla vallavalitsusele kirjalik taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
3) rahvastikuregistri järgne elukoht;
4) taotleja kontakttelefon ja e-posti aadress;
5) taotluse sisu, sh maaüksuse nimi, katastritunnus ja täpne aadress;
6) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
7) esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.

Taotlusele tuleb lisada asendiplaan (Maa-ameti väljatrükk).

Taotlusi ootame hiljemalt jooksva aasta 20. oktoobriks  e-postile rapla@rapla.ee või e-vormile või paberkandjal.

Lumelükkamise taotluse näidisvormi ja e-vormi leiate valla kodulehelt siit

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI