27.10.23

Lumetõrje Rapla vallas

Klikka alloleval kaardil, et jõuda kaardirakendusse, kuhu on märgitud Rapla valla talihoolduses olevad teed. Kaarti suurendades ilmuvad teed ning siis ka nende kohta legend. Kasutades luubimärki, saab otsida huvipakkuvat teed konkreetse aadressi järgi.

bänner lumelükkamise kaardile

Rapla vallas teevad lumetõrjet (vaata kaardilt, millise regiooni alla tee kuulub):

REGIOON 1 Kodila - OSAÜHING Landhe Trade - tel 516 3374
REGIOON 2 Alu - OSAÜHING Landhe Trade - tel 516 3374
REGIOON 3 Hagudi-Purila - AS TREV-2 Grupp - tel 521 9403
REGIOON 4 Kuusiku - OSAÜHING Landhe Trade - tel 516 3374
REGIOON 5 Väljataguse-Ülejõe - Ramingu OÜ - tel 5621 2244
REGIOON 6 Järlepa-Pirgu - AS TREV-2 Grupp - tel 521 9403
REGIOON 7 Mahtra-Juuru - AS TREV-2 Grupp - tel 521 9403
REGIOON 8 Kaiu - OÜ Sänne talu - tel 5902 8558
REGIOON 9 Kuimetsa-Vahastu - OÜ Lihu Farm - tel 5330 5128 
REGIOON 10 Raikküla - Osaühing Ago Auto - tel 513 4292
REGIOON 11 Kabala - Osaühing Ago Auto - tel 513 4292
REGIOON 12 Purku - Osaühing Ago Auto - tel 513 4292
RAPLA 1 - Männimäe Agro OÜ - tel 5850 0711
RAPLA 2 - Männimäe Agro OÜ - tel 5850 0711        
KERGLIIKLUSTEED 1 Rapla linn-Alu - Horeksal Grupp OÜ - tel 5257534
RAPLA LINNA PLATSID/PARKLAD - Ramingu OÜ - tel 5621 2244 

 

Piirkondades saab ühendust võtta:

 

Lumetõrje erateedel

Alus: Rapla Vallavolikogu 22.02.2023 määrus „Rapla valla erateede talihoolduse tegemise kord".

Lumetõrjet tehakse tasuta avalikuks kasutamiseks määramata erateedel. Lumetõrjetööde taotluse peavad esitama eratee omanikud, kes kasutavad kinnistul olevaid elamuid.

Lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet, lume äravedu ega ladustamist.

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingute ja korteriühistut moodustavate isikute maaüksustel olevatele erateedele.

Loe täpsemalt lumetõrje tingimuste kohta Rapla valla erateedel, siit.

Kui lumetõrjetööde taotlus on vallale esitatud enne käesoleva määruse jõustumist, ei ole uut taotlust vaja esitada. Vald teeb selle alusel lumetõrjet kuni lumetõrjest loobumise taotluse laekumiseni.
Lumetõrjetööde taotlus tuleb esitada vallavalitsusele kirjalikult või e-kirjaga, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) tee omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
2) tee asukoht;
3) kõikide lumetõrjetöödest puudutatud kinnistute omanike kirjalik kooskõlastus;
4) esitaja kontaktandmed;
5) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
Taotlusi ootame e-postile rapla@rapla.ee või e-vormile või paberkandjal.

Lumelükkamise taotluse näidisvormi ja e-vormi leiate valla kodulehelt siit

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI