12.04.23

Härgla Võlumetsa kaitseala moodustamine

Juhindudes looduskaitseseaduse § 9 lõikest 2 on Rapla Vallavalitsus 10. aprillil 2023 algatanud Härgla Võlumetsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Kavandatav kaitseala asub Rapla vallas Härgla külas katastriüksusel Vahastu metskond 52 (katastritunnus 24001:002:0002), mille omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.


Eelnõu avalik väljapanek kestab 17.–30.04.2023, mille raames on võimalik ettepanekuid esitada aadressil rapla@rapla.ee. Juhul, kui eelnõu osas esitatakse ettepanekuid toimub avalik arutelu Rapla riigimaja II korruse ruumis 212a, 31.05.2023 kell 16:00 aadressil Tallinna mnt 14, Rapla linn, Rapla vald.

Kohaliku kaitseala loomise eelnõu dokumendid:

Rapla Vallavalitsuse 10. aprilli 2023 korraldus nr 177

Härgla Võlumetsa maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri

Lisa 1. Härgla Võlumetsa maastikukaitseala kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI