17.08.23

Kultuuritoetused

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks, elukeskkonna arendamiseks ning spordialade harrastamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra leiad siit.

Ühekordsete ettevõtmiste-projektide toetamine

Projektitoetuste taotlemise tähtajad neli korda aastas:
1. märts; 1. juuni; 1. september; 1. detsember

Taotleda saavad:
mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud ning Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

Toetamise kriteeriumid 

Taotluse ja aruande vormid saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

 

Tegevustoetus kultuuriharrastuse toetuseks

Taotlemise tähtaeg: 1. september.

Taotleda saavad:
kunstilise eneseväljendusega tegelevad täiskasvanute ühendused, kes osalevad üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidude protsessis.

Toetuse eesmärgiks on hoida valla harrastuskultuuris kunstilist taset, järjepidevust ja mitmekesisust. Toetuse peamine sihtotstarve on kvalifitseeritud juhendajate palkamise toetamine.

Toetamise kriteeriumid 

Taotluse ja aruande vormid saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

 

Tegevustoetus kogukondlikele ühendustele (piirkondlikud või ülevallalised) põhikirjaliste tegevuste täitmiseks

Taotlemise tähtaeg: 1. september

Taotleda saavad:
kogukondlikud ühendused (sh kogudused) põhikirjaliste tegevuste elluviimiseks ülevallaliselt või piirkondlikult.

Toetamise kriteeriumid 

Taotluse ja aruande vormid saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI