3.11.21

Aasta kultuuriauhind

Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

2020. aasta

Rapla valla 2020. aasta kultuuriauhinna laureaat on Kabala Segakoor. 
Kolmekümne aasta jooksul on koor panustanud oma tegevusega oluliselt Raplamaa kultuuri arengusse. Nende tegevuse eesmärkideks on ühendada koorilaulu armastavad inimesed, koorilaulu traditsiooni hoidmine, saada ja jagada rõõmu muusikast, rikastada paikkonna kultuurielu ja esindada oma koduküla Kabalat, koduvalda ja maakonda ning osaleda laulupidudel - nii maakondlikel, kui üldlaulupidudel. Repertuaaris on eesti rahvamuusikat, vaimulikke koorilaule, klassikalisse ja kergemuusikažanri kuuluvaid teoseid. Kolmekümne aasta jooksul on toimunud igal aastal kontserdid erinevates paikades. Näiteks on koori kroonikas on kirjas, et 10.mail 1992 aastal esineti V.I.Lenini nimelise kolhoosi klubis emadepäeva kontserdil. 16.aprilli 1993. aastal toimus kontsert Rapla Haiglas. Alates 1994. aastast on osaletud kõikidel üldlaulu- ja tantsupidudel ning kõikidel Rapla Maakonna laulu- ja tantsupidudel. Eesti Segakooride Liidu liikmena on osaletud üleriigilistel segakooride laulupäevadel Viljandis, Tallinnas, Elvas, Türil, Pärnus jm. Igal suvel korraldatakse koorireis ehk laululaager, kus harjutatakse, õpitakse laule ja laager lõppeb alati kontserdiga reisi sihtkohas, möödunud suvel toimus kontsert Sangaste kirikus. Koori reisid ja sündmused toimuvad ikka koos peredega, kes on koori suured fännid ja nii mõnigi on saanud ka koori liikmeks. 2004. aasta XXIV üldlaulu ja -tantsupeo eel istutati 1000 puud Alemäe II katastriüksuse heinamaale, millest on saanud nüüd mets. Samuti on Tammemäel kasvamas väikese püramiidtamme. Kooris on täna 26 lauljat, keda dirigeerivad Marike Uusjärv ja Anu Siniroht. Koor tähistas oma 30. aastapäeva 24. oktoobril 2020 kontserdiga Rapla Kultuurikeskuses.

 

Teised esitatud nominendid:

  • MTÜ Rabav Raplamaa, kes korraldas koostöös Muinsuskaitseameti ja Stipend Investments OÜga Okta Centrumi avatud uste päeva, millest sai osa päeva jooksul pooltuhat huvilist.
  • Rapla vallas rahvakultuuri traditsioonide hoidja ja edasikandja, Marike Uusjärv.
  • Ajaloolisesse Juuru vallamajja Mahtra Talurahvamuuseumi uute kaasaegsete hoidlate rajaja ja museaalidega sisustaja Rait Talvoja.

 

2019. aasta

Alu Segarahvatantsurühm
Alu Segarahvatantsurühm on kauaaegne rahvakultuuri traditsioonide hoidja ja edasikandja. Nende eestvedamisel on 22 aasta jooksul Alus peetud 10 mini-tantsupidu. 2019. aastal peetigi juubelipidu, kus said võimaluse esineda nii võimlejad, noored, lapsed kui ka täiskasvanute ja eakate tantsurühmad Kehtnast, Märjamaalt, Raplast, Kohilast, Valtust ning Hagudist. Alu Segarühm võttis vastu külalisi ka kaugemalt: sõprusmaakonnast Madonast Saikavast. Vihmas ja päikeses tantsis Alus üle 300 rahvatantsija ja võimleja.

2018. aasta

Lily Kononova
Lily Kononova on Kaiu piirkonna kultuurihing. Lily on korraldanud juba kolhoosiajast alates Kaiu, Juuru, Kohila piirkonna inimestele teatri- ja kontserdikülastusi, ekskursioone ja väljasõite, et maapiirkonna elanikud saaksid osa väljaspool maakonda toimuvatest  kultuuriüritustest. Viimastel aastatel on Lily Kononova viinud kogukonna inimesed eri maade kultuure tutvustavatele reisidele. Külastatud on Tšehhit, Horvaatiat, Ungarit ja Austriat. Tema juhtida on maakonna vene keele õpetajate ainesektsioon ning korraldada maakonna parematele ainetundjatele ekskursioonid vene kultuuri ja olmega seotud paikadesse.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI