9.06.22

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 16. juunil 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/finantsjuht Küllike Orul)
2. Vallavara võõrandamine korduvenampakkumise korras /Purku k, Tõmmu/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsilist Hannes Milsaar)
3. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
INFORMATSIOON
1) Rapla valla arengukava 2018-2025 muudatusettepanekute ülevaatamine (arendusjuht Heiti Vahtra)
2) Muud küsimused ja informatsioon (veekeskuse hankest; lemmiklooma harjutusväljakust)

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni  koosolek toimub esmaspäeval, 13. juunil 2022 algusega kell 17.00 Rapla Muusikakoolis.

PÄEVAKORD:
1. Eraõigusliku erikooli toetamise kord II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Marek Männik)
INFORMATSIOONID:
1) Rapla valla arengukava 2018-2025 muudatusettepanekute ülevaatamine (arendusjuht Heiti Vahtra)
2) Muud küsimused ja informatsioon (veekeskuse hankest; lemmiklooma harjutusväljakust)
3) Rapla Muusikakooli arengute tutvustus/ringkäik (Rapla muusikakooli direktor Rita Kikajon)

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 15. juunil 2022 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
INFORMATSIOONID:
1) Rapla valla arengukava 2018-2025 muudatusettepanekute ülevaatamine (arendusjuht Heiti Vahtra)
2) Muud küsimused ja informatsioon (veekeskuse hankest; lemmiklooma harjutusväljakust)

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 15. juunil 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise algatamine /Tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Hagudi/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ maakorralduse peaspetsilist Hannes Milsaar)
2. Arvamuse andmine Vahastu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsilist Liis Lillemets)
3. Detailplaneeringu algatamine /Lõoksemäe/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
4. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine /Rapla, Viljandi mnt 61 ja 63/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
5. Detailplaneeringu kehtestamine /Saare/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
6. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
INFORMATSIOONID:
1) Rapla valla arengukava 2018-2025 muudatusettepanekute ülevaatamine (arendusjuht Heiti Vahtra)
2) Muud küsimused ja informatsioon (veekeskuse hankest; lemmiklooma harjutusväljakust)

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 14. juunil 2022 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD
INFORMATSIOONID:
1) Rapla valla arengukava 2018-2025 muudatusettepanekute ülevaatamine (arendusjuht Heiti Vahtra)
2) Maakondliku projekti "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Raplamaal" tutvustus (abivallavanem Jüri Vaher)
3) Ööpäevaringse üldhooldusteenuse komponendipõhise rahastamismudeli põhimõtete tutvustamine  (abivallavanem Jüri Vaher)
4) Muud küsimused ja informatsioon (veekeskuse hankest; lemmiklooma harjutusväljakust)

 

 

Kogukonnakomisjon

Kogukonnakomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 14. juunil 2022 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Külavanema statuut (eelnõu esitaja vallavalitsus/kultuuri- ja noosootöö spetsilist Helen Hints)
INFORMATSIOON
1) Rapla valla arengukava 2018-2025 muudatusettepanekute ülevaatamine (arendusjuht Heiti Vahtra)
2) Muud küsimused ja informatsioon (veekeskuse hankest; lemmiklooma harjutusväljakust)

 

 

 

Toimetaja: IRMA KIRST