10.11.22

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 17. novembril 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. INFORMATSIOON: Rapla Rally 2023 projektist (informatsiooni esitaja võistluste peakorraldaja Kaido Vilu)
2. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 muutmine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/arendusjuht Heiti Vahtra)
3. Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
4. INFORMATSIOON: Rapla vallale esitatud nõudekirjast ja sellest tulenev ettepanek (informatsiooni esitaja vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni  koosolek toimub esmaspäeval, 14. novembril 2022 algusega kell 17.00 Rapla Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis..

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus (eelnõu esitaja vallavalitsus/ hariduse ja kultuuritöö peaspetsilist Ruth Lippus)
2. Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 50 „Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsilist Ruth Lippus)
3. Muud küsimused ja informatsioon

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 16. novembril 2022 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. INFORMATSIOON: Rapla Rally 2023 projektist (informatsiooni esitaja võistluste peakorraldaja Kaido Vilu)
2. INFORMATSIOON: Ülevaade Rapla spordirajatistest (informatsiooni esitaja arendusjuht Heiti Vahtra)

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 16. novembril 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla jäätmekava 2023-2027 I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsialist Liis Lillemets; Lemma OÜ keskkonnakonsultant Kaisa Aadna)
2. Rapla valla jäätmehoolduseeskiri I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsialist Liis Lillemets; Lemma OÜ keskkonnakonsultant Kaisa Aadna)
3. Volituste andmine Rapla Vallavalitsusele planeerimisseadusest tulenevate küsimuste lahendamiseks (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
4. INFORMATSIOON: Projekteerimistingimuste andmine /Seli küla, Tominga/ (eelnõu  esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
5. INFORMATSIOON: Rapla vallale esitatud nõudekirjast ja sellest tulenev ettepanek (informatsiooni esitaja vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Järgmine Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 13. detsembril 2022 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

 

Kogukonnakomisjon

Kogukonnakomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 15. novembril 2022 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. INFORMATSIOON: Ülevaade Politsei- ja Piirivalveameti  Kesk-Eesti politseijaoskonna Rapla piirkonna valmisolekust erinevateks kriisiolukordadeks (informatsiooni esitaja Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Janno Ruus)
2. INFORMATSIOON: Arutelu kogukonna/piirkonnakogu moodustamiseks (informatsiooni esitaja kogukonnakomisjoni esimees Anne Kalf)

 

 

 

Toimetaja: IRMA KIRST