24.11.22
Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. novembril 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla jäätmekava 2023-2027 I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsialist Liis Lillemets; Lemma OÜ keskkonnakonsultant Kaisa Aadna)
2. Rapla valla jäätmehoolduseeskiri I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsialist Liis Lillemets; Lemma OÜ keskkonnakonsultant Kaisa Aadna)
3. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 muutmine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit arendusjuht Heiti Vahtra)
4. Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
5. Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 50 „Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
6. Volituste andmine Rapla Vallavalitsusele planeerimisseadusest tulenevate küsimuste lahendamiseks (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Detailplaneeringu kehtestamine /Mahlamäe tn 10/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord I lugemine (eelnõu esitaja majandus- ja keskkonnakomisjon/komisjoni esimees Margus Jaanson; vallavanem Gert Villard)
9. Rapla Vallavolikogu 29. septembri 2022 otsusele nr 61 „Erateede avalikuks kasutamiseks määramata jätmine" esitatud vaide lahendamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
10. Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustusest (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallavanem Gert Villard)
11. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 75 "Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Inna Tamm)
12. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 73 "Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Ilvi Pere)
13. INFORMATSIOON: Spakeskus, koerteväljak, lennuväli (informatsiooni esitaja abivallavanem Rain Terras)

Päevakorra eelnõud siin

24.novembri istungi ülekanne:

 

27. oktoobri istung

 

29. septembri istung

25. augusti istung

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. septembril 2022 algusega kell 9.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
2. Rapla valla Juuru osavalla ja Kaiu osavalla tegevuse lõpetamine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjon/ komisjoni esimees Anne Kalf)
3. Rapla valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise algatamine /6692103 Bussijaama kõnnitee/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/abivallavanem Triin Matsalu)
4. Erateede avalikuks kasutamiseks määramata jätmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/piirkonna koordinaator Anne Leht)
5. Detailplaneeringu algatamine /Juula küla, Vanatammsalu/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
6. Detailplaneeringu kehtestamine /Mahlamäe tn 10/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Projekteerimistingimuste andmine /Purila küla, Härgla tee 6/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Projekteerimistingimuste andmine /Valtu küla, Juliuse 4/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
9. Projekteerimistingimuste andmine /Kodila küla, Palamulla tee 22/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
10. Projekteerimistingimuste andmine /Juuru alevik, Side tn garaažid/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
11. Volituste andmine vallavalitsusele planeerimisseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn; vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
12. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 75 "Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Inna Tamm)
13. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 72 "Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjoni esimees Anne Kalf)
14. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 70 "Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja eelarve- ja arengukomisjoni esimees Ain Täpsi)

Päevakorra eelnõud siin 

 

 

Kuupäev Istungi päevakord Otseülekande salvestus Istungi protokoll
25.08.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
21.06.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
26.05.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
28.04.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
31.03.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
23.02.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
27.01.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
16.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
02.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
18.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
11.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
23.09.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
26.08.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.06.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
27.05.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
29.04.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.03.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.02.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
28.01.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.12.2020 Päevakord Salvestus Protokoll