30.06.22

Rapla Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. juunil 2022 algusega kell 14.00 Ööbiku Gastronoomiatalus.

PÄEVAKORD:
1. Vallavolikogu kümne liikme algatus Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuste nr 70-75 muutmiseks (eelnõude esitaja VL Rapla Vallakodanike Liit/volikogu komisjonide esimehed)
2. Rapla valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/finantsjuht Küllike Orul)
3. Vallavara võõrandamine korduvenampakkumise korras /Purku k, Tõmmu/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorraldusspetsilist Tiit Olju)
4. Rapla valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise algatamine /Tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Hagudi/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorraldusspetsilist Tiit Olju)
5. Arvamuse andmine Vahastu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele (eelnõu esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsilist Liis Lillemets)
6. Detailplaneeringu algatamine /Lõoksemäe/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine /Rapla, Viljandi mnt 61 ja 63/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Detailplaneeringu kehtestamine /Saare/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
9. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
10. Eraõigusliku erikooli toetamise kord (eelnõu esitaja vallavalitsus/abivallavanem Jüri Vaher)
11. Külavanema statuut I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/kultuuri- ja noosootööspetsilist Helen Hints) 

Päevakorra eelnõud siin

 

Kuupäev Istungi päevakord Otseülekande salvestus Istungi protokoll
21.06.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
26.05.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
28.04.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
31.03.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
23.02.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
27.01.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
16.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
02.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
18.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
11.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
23.09.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
26.08.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.06.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
27.05.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
29.04.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.03.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.02.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
28.01.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.12.2020 Päevakord Salvestus Protokoll