24.11.23

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2023 algusega kell 17.00 Rapla riigimaja II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Juuru Eduard Vilde Kooli arengukava 2023-2027 kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/ hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus; Juuru Eduard Vilde Kooli direktor Kalle Kõiv)
2. Esindaja nimetamine õpetajate töötasu alammäära kollektiivse töötüli riiklikusse lepitusmenetlusse (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
3. Kolme Kandi Rahvamaja põhimäärus /Kaiu, Kuimetsa, Vahastu ühendasutus/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
4. Arvamuse andmine Räpina, Põlva ja Kanepi Vallavolikogu ja Tartu Linnavolikogu taotlustele õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse järelevalve teostamiseks (eelnõu esitaja vallavalitsus/sotsiaaltöö peaspetsialist Anne-Ly Pedaja)
5. Detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuded (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
6. Detailplaneeringu kehtestamine (Rapla linn, Viljandi mnt 11 detailplaneering) (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsusele nr 63 „Detailplaneeringu algatamisest keeldumine (Rapla linn, Keskkooli tn 4)" esitatud vaide lahendamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2016 määruse nr 9 „Rapla linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)

Päevakorra eelnõud siin

25. oktoobri istung

26. septembri istung

31. augusti istung

 

 

21. juuni väljasõiduistungil

 

25. mai istungi ülekanne

27. aprilli istungi ülekanne

30. MÄRTSI ISTUNGI ÜLEKANNE

22. veebruari istungi ülekanne:


26. jaanuari istungi ülekanne:


 

22. detsembri istungi ülekanne:

24.novembri istungi ülekanne:

 

27. oktoobri istung

 

29. septembri istung

25. augusti istung

 

Kuupäev Istungi päevakord Otseülekande salvestus Istungi protokoll
25.08.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
21.06.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
26.05.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
28.04.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
31.03.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
23.02.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
27.01.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
16.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
02.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
18.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
11.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
23.09.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
26.08.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.06.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
27.05.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
29.04.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.03.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.02.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
28.01.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.12.2020 Päevakord Salvestus Protokoll