22.02.23
Rapla Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2023 algusega kell 16.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Kesklinna Kooli arengukava 2023–2026 kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus; Rapla Kesklinna Kooli direktor Tõnis Blank)
2. Lapsehoiuteenuse rahastamise kord I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
3. Rapla valla erateede talihoolduse tegemise kord II lugemine (eelnõu algataja majandus- ja keskkonnakomisjon/esitaja vallavanem Gert Villard)
4. Rapla valla sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2023–2035 vastuvõtmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)
5. Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2020 määruse nr 18 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/sotsiaaltöö peaspetsialist Anne-Ly Pedaja)
6. Nõusoleku andmine ruumide kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallavanem Gert Villard)
7. Lisatasu maksmine vallavalitsuse liikmetele (eelnõu esitaja vallavanem Gert Villard)
8. Rapla valla esindamine Eesti Linnade ja Valdade Liidus (eelnõu esitaja vallavanem Gert Villard)

Päevakorra eelnõud siin

22. veebruari istungi ülekanne:


26. jaanuari istungi ülekanne:


 

22. detsembri istungi ülekanne:

24.novembri istungi ülekanne:

 

27. oktoobri istung

 

29. septembri istung

25. augusti istung

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. septembril 2022 algusega kell 9.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
2. Rapla valla Juuru osavalla ja Kaiu osavalla tegevuse lõpetamine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjon/ komisjoni esimees Anne Kalf)
3. Rapla valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise algatamine /6692103 Bussijaama kõnnitee/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/abivallavanem Triin Matsalu)
4. Erateede avalikuks kasutamiseks määramata jätmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/piirkonna koordinaator Anne Leht)
5. Detailplaneeringu algatamine /Juula küla, Vanatammsalu/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
6. Detailplaneeringu kehtestamine /Mahlamäe tn 10/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Projekteerimistingimuste andmine /Purila küla, Härgla tee 6/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Projekteerimistingimuste andmine /Valtu küla, Juliuse 4/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
9. Projekteerimistingimuste andmine /Kodila küla, Palamulla tee 22/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
10. Projekteerimistingimuste andmine /Juuru alevik, Side tn garaažid/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
11. Volituste andmine vallavalitsusele planeerimisseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn; vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
12. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 75 "Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Inna Tamm)
13. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 72 "Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjoni esimees Anne Kalf)
14. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 70 "Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja eelarve- ja arengukomisjoni esimees Ain Täpsi)

Päevakorra eelnõud siin 

 

 

Kuupäev Istungi päevakord Otseülekande salvestus Istungi protokoll
25.08.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
21.06.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
26.05.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
28.04.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
31.03.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
23.02.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
27.01.2022 Päevakord Salvestus Protokoll
16.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
02.12.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
18.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
11.11.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
23.09.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
26.08.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.06.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
27.05.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
29.04.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.03.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
25.02.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
28.01.2021 Päevakord Salvestus Protokoll
21.12.2020 Päevakord Salvestus Protokoll