16.05.22

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluva Mahtra külas asuvale Mahtra seltsimaja (kinnistu registriosa 3328737, katastritunnus 24005:001:0080, pindala 2865 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) kinnistule alghinnaga 140 000 eurot.

Kinnistul asub seltsimaja hoone, esmane kasutuselevõtt 1958.a , rekonstrueeritud 2011.a (ehitisregistri kood 109027770); teed ja platsid (ehitisregistri kood 220651284) ning kanalisatsiooni kogumiskaev (ehitisregistri kood 220485608).

Katastriüksuse sihtotstarvet saab muuta hoone kasutusteatise alusel.

Informatsioon kinnistu kohta: Sven Murula, 5699 5462; sven.murula@rapla.ee

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 04.07.2022 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Mahtra seltsimaja"
Mitte avada enne 5.07.20122 kell 10.00".


Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 5.07.2022 kell 10.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

Mahtra seltsimaja
 


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI