6.07.23

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla linnas Nurme tn 3 maaüksusel asuvale korteriomandile: kinnistu nr 1905537 (eluruum nr 32, üldpindala 33,7 m²) alghinnaga 45 000 eurot.

Korter asub esimesel korrusel. Korteris on üks tuba, köök, vannituba ja WC, mis vajavad sanitaarremonti. Küttesüsteemiks kaugküte.

Täiendav info korteri kohta: Kai Kipper (sotsiaaltööspetsialist) tel 5400 5812, kai.kipper@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15 septembriks 2023 Rapla Vallavalitsusele (Tallinna mnt 14, Rapla linn 79513):

  • enampakkumisest osavõtu avalduse koos ostuhinnaga;
  • juriidilise isiku esindaja volikirja;
  • isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid saab esitada paberkandjal kinnises ümbrikus märgusõnaga „Nurme 3" ja tekstiga „Mitte avada enne 19.06.2023 kell 10.00" või elektrooniliselt pakkumused@rapla.ee, kus teemareale sisestada „Nurme 3. Mitte avada enne 19.09.2023 kell 10.00".

Pakkumused avatakse 19. septembril 2023 kell 10.00 Rapla Vallavalitsuse III korruse ruumis nr 320 (Tallinna mnt 14, Rapla linn 79513).

pilt korterist

pilt köögist

pilt vannitoast

*  *  *  *  *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Valli külas Sipelgapesa kinnistu (kinnistu registriosa nr 3312537) alghinnaga 15 000 eurot.

Kinnistul asub elamu (ehitisregistri tunnus 109027863; kasutusotstarve üksikelamu; esmane kasutuselevõtu aasta 1927; suletud netopind 174,1 m²; veevarustus ja kanalisatsioon puudub).

Võõrandamise lisatingimused:

  1. EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse kuulutuspunkt Valli külas Purku Samaariakoda jääb avatuks jumalateenistuse aegadel kõikidele soovijatele vähemalt kaheks aastaks alates kinnistu võõrandamislepingu sõlmimise kuupäevast;
  2. Sipelgapesa kinnistu eluruumi üürnikul võimaldatakse jätkata eluruumi kasutamist käesoleva otsuse väljakuulutamise aegsetel tingimustel ning vähemalt kaks aastat alates kinnistu võõrandamislepingu sõlmimise kuupäevast.

Täiendav info: Anne Leht tel 525 8191, anne.leht@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Enampakkumisest osavõtjal  esitada 15. septembriks 2023 Rapla Vallavalitsusele (Tallinna mnt 14, Rapla linn 79513):

  • enampakkumisest osavõtu avalduse koos ostuhinnaga;
  • juriidilise isiku puhul esindaja volikirja;
  • isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid saab esitada paberkandjal kinnises ümbrikus märgusõnaga „Sipelgapesa" ja tekstiga „Mitte avada enne 19.06.2023 kell 10.00" või elektrooniliselt pakkumused@rapla.ee, kus teemareale sisestada „Sipelgapesa. Mitte avada enne 19.09.2023 kell 10.30".

Pakkumused avatakse 19. septembril 2023 kell 10.30 Rapla Vallavalitsuse III korruse ruumis nr 320 (Tallinna mnt 14, Rapla linn 79513).

pilt hoone seest

pilt hoonest

pilt hoonest

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI