Rapla Kesklinna Kooli (endise Rapla Ühisgümnaasiumi ) staadion rajati 1968. aastal. Eesti spordiregistri andmetel on staadionil 400-meetrine asfaltkummi kattega ringrada, 140 m...

Rapla staadion

Rapla Kesklinna Kooli (endise Rapla Ühisgümnaasiumi ) staadion rajati 1968. aastal. Eesti spordiregistri andmetel on staadionil 400-meetrine asfaltkummi kattega ringrada, 140 m...

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud muusikakool töötab alates 2004. aastast endisest kontorihoonest kohandatud ruumides Rapla linnas...

Rapla Muusikakool

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud muusikakool töötab alates 2004. aastast endisest kontorihoonest kohandatud ruumides Rapla linnas...

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt detailplaneeringuid, mille realiseerumise korral ei pruugi senine liikluskorralduslahendus kasvavat liikluskoormust...

Tallinna maantee eskiis

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt detailplaneeringuid, mille realiseerumise korral ei pruugi senine liikluskorralduslahendus kasvavat liikluskoormust...

Kuusiku mõisa "Munga aida" kelder on riiklikult kaitstav kinnismälestis.  Mälestise kirjelduse väljavõte: Kuusiku (Saage) on pika ajalooga mõisakoht. Esimesed teated pärinevad...

Kuusiku mõisa "Munga aida" kelder

Kuusiku mõisa "Munga aida" kelder on riiklikult kaitstav kinnismälestis.  Mälestise kirjelduse väljavõte: Kuusiku (Saage) on pika ajalooga mõisakoht. Esimesed teated pärinevad...

Rapla linnas Kaubamaja platsi maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0376) kujundati Tallinna maantee äärsed istumiskohad. Allpool on kujundusprojekti väljavõtted. ►  Seletuskiri (1...

Kaubamaja plats

Rapla linnas Kaubamaja platsi maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0376) kujundati Tallinna maantee äärsed istumiskohad. Allpool on kujundusprojekti väljavõtted. ►  Seletuskiri (1...

Kaiu hariduskeskuse hoone on kavandatud Kaiu alevikus Leandri tee 1//3 maaüksusele (katastritunnus 27701:002:0031) kogukonna vajadusi silmas pidades ning eesmärgiga koondada ühtseks...

Kaiu hariduskeskus

Kaiu hariduskeskuse hoone on kavandatud Kaiu alevikus Leandri tee 1//3 maaüksusele (katastritunnus 27701:002:0031) kogukonna vajadusi silmas pidades ning eesmärgiga koondada ühtseks...

Rapla keskosa linnaruumi ideekavand valmis Rapla Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös korraldatud arhitektuurivõistluse tulemusena. Võidutöö alusel kehtestati 2017. aastal Rapla...

Rapla keskväljaku II etapp

Rapla keskosa linnaruumi ideekavand valmis Rapla Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös korraldatud arhitektuurivõistluse tulemusena. Võidutöö alusel kehtestati 2017. aastal Rapla...

Rapla keskväljaku ja keskosa linnaruumi ideekavandi saamiseks korraldas Rapla Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga "Eesti Vabariik 100" arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum"...

Rapla keskväljak

Rapla keskväljaku ja keskosa linnaruumi ideekavandi saamiseks korraldas Rapla Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga "Eesti Vabariik 100" arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum"...

Kabala mõisas asuvate vabade ruumide kasutusele võtmine piirkonna elanike tarbeks on olnud arutusel mitmel rahvakoosolekul. Nendel aruteludel selgus, et on olemas vabad ruumid ja on olemas...

Kabala mõisa käsitöötoa restaureerimine

Kabala mõisas asuvate vabade ruumide kasutusele võtmine piirkonna elanike tarbeks on olnud arutusel mitmel rahvakoosolekul. Nendel aruteludel selgus, et on olemas vabad ruumid ja on olemas...

Juuru Eduard Vilde Kooli hoone rekonstrueerimine ja sisustamine   28. novembril 2019 avati  Juuru Eduard Vilde Kooli  rekonstrueeritud hoone. Hoone rekonstrueerimine ja...

Juuru Eduard Vilde Kool

Juuru Eduard Vilde Kooli hoone rekonstrueerimine ja sisustamine   28. novembril 2019 avati  Juuru Eduard Vilde Kooli  rekonstrueeritud hoone. Hoone rekonstrueerimine ja...

Rapla Tammemäe laululava ümberehitust on kavandatud mitu aastat. 19.10.2015 toimus Rapla Kultuurikeskuses ümarlaud, millel arutati võimalikke variante ja formuleeriti lähteseisukohad...

Tammemäe laululava

Rapla Tammemäe laululava ümberehitust on kavandatud mitu aastat. 19.10.2015 toimus Rapla Kultuurikeskuses ümarlaud, millel arutati võimalikke variante ja formuleeriti lähteseisukohad...

2017. aastal koostati toonase Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õueala eelprojekt, millega loodi terviklahendus kooli välialadele. Kooli territoorium tsoneeriti sisenemis- ja liikumisteedeks,...

Rapla Vesiroosi Kooli õueala

2017. aastal koostati toonase Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õueala eelprojekt, millega loodi terviklahendus kooli välialadele. Kooli territoorium tsoneeriti sisenemis- ja liikumisteedeks,...

Rapla vallale kuuluvale Staadioni maaüksusele Rapla linnas (katastritunnus 67001:003:0033) kavandatakse olemasoleva staadioni kõrvale rajada kunstmurukattega harjutusväljak. Harjutusväljak...

Rapla kunstmurustaadion

Rapla vallale kuuluvale Staadioni maaüksusele Rapla linnas (katastritunnus 67001:003:0033) kavandatakse olemasoleva staadioni kõrvale rajada kunstmurukattega harjutusväljak. Harjutusväljak...

Rapla valla sotsiaal- ja tervisekomisjon kiitis 2016. aastal heaks rahupaiga kontseptsiooni. Töörühm kaalus erinevaid asukohavariante ning jõudis seisukohale, et rahupaik peaks olema Rapla...

Rapla kalmistu rahupaik

Rapla valla sotsiaal- ja tervisekomisjon kiitis 2016. aastal heaks rahupaiga kontseptsiooni. Töörühm kaalus erinevaid asukohavariante ning jõudis seisukohale, et rahupaik peaks olema Rapla...

Rapla Hooldekeskus töötab praegu Rapla linnas Kuusiku tee 5 asuvas 1985. aastal valminud hoones. Asutuse filiaalideks on "Vahtra" tugikeskus, Alu Sotsiaalmaja ning Alu Tugikeskus. Rapla...

Rapla Hooldekeskus

Rapla Hooldekeskus töötab praegu Rapla linnas Kuusiku tee 5 asuvas 1985. aastal valminud hoones. Asutuse filiaalideks on "Vahtra" tugikeskus, Alu Sotsiaalmaja ning Alu Tugikeskus. Rapla...