29.05.23

Vabad töökohad valla asutustes

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi juhtumikorraldaja leidmiseks (koormus 1,0)

Juhtumikorraldaja vastutab pilootprojekti "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" eduka elluviimise eest Rapla vallas. Tema tööülesanneteks on partnerite leidmine, kodanike nõustamine ja abivajaduse hindamine, tegevuskavade koostamine ja täitmise tagamine ning projektiga seotud aruandluse koostamine. Info pilootprojekti kohta, Sotsiaalkindlustusameti kodulehel:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine

Kandidaadilt eeldame:
• erialast kõrgharidust ja erialast ettevalmistust;
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
• väga head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
• sõiduki juhtimisõigust ja isikliku auto kasutamise võimalust;
• teadmisi juhtumikorralduse alustest ja töökogemust;
• valmisolekut konfidentsiaalsuslepingu sõlmimiseks.

• Kandideerimisel annab eelise: eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas;
• varasem projektijuhtimise kogemus;
• vene keele oskus suhtlustasandil.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• kaugtöö tegemise võimalust;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva + 5 tasustatud tervisepäeva aastas;
• asjatundlikku ja kompetentset tuge sotsiaalvaldkonna ametnikelt;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• lühemaid tööpäevi reedeti.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks (nt tunnistus juhtumikorralduse aluste koolituse läbimise kohta);
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, google) kuni konkursi lõpptulemuseni.

Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel

Dokumendid märgusõnaga "Konkurss - juhtumikorraldaja", palun esitada hiljemalt 11.06.2023 digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee või postiga Rapla Vallavalitsus aadressil Tallinna mnt 14, 79513 Rapla.

Lisainfo: sotsiaaltöö peaspetsialist Anne-Ly Pedaja, telefon: 53426030 ja/või e-post: anne-ly.pedaja@rapla.ee.

* * * * * *

Saksa keele õpetaja B-võõrkeele õpetaja neljas kogukonnakoolis:
Kabala Lasteaed-Põhikool
Hagudi Põhikool
Juuru Eduard Vilde Kool
Kaiu Kool


Tööülesanded
Saksa keele õpetamine 6. klassi õpilastele B-võõrkeelena neljas kogukonnakoolis: Kabala Lasteaed-Põhikool, Hagudi Põhikool, Juuru Eduard Vilde Kool, Kaiu Kool.
Peamised ülesanded on:
Õppija toetamine ja õppija individuaalsusega arvestamine
Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
Koostöö siht- ja sidusrühmadega
Õpetaja peamine roll on võimestada õppijat ja olla tema arengupartner, nii et saaks toimuda tähenduslik õppimine ja kujuneda selle õppija potentsiaali avav õpitee, arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärke. Õpetaja ülesandeks on süsteemselt arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.
 

Nõuded kandidaadile
• Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 1 aasta
• Haridustase magister
• Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused: õpetaja
• Keeleoskus:

eesti keel - kõnes ja kirjas C1 - väga hea
saksa keel - kõnes ja kirjas C1 - väga hea
• Juhiload: B
• Arvutioskus: spetsialisti tase
• Muud nõuded:
• Ootame uuelt kolleegidelt koostöövalmidust, enesearendamise soovi, õpilaste ja kolleegide erinevustega arvestamist ja siirast huvi koos õpilaste ja kolleegidega õppimise vastu.
Omalt poolt pakume
- 0,5 ametikohta jagatuna nelja kooli vahel (3 tundi igas koolis)
- vahvaid ja uudishimulike lapsi;
- paindliku töögraafikut;
- arenevat töökeskkonda ja kaasaegseid töövahendeid;
- enesearengu võimalusi;
- kaasarääkimist asutuse arendamises;
- toetavat juhtkonda;
- vajadusel sõidukompensatsiooni.
Töökoha andmed
• Töökoha asukohad:
Rapla maakond, Rapla vald Kabala küla, Kooli tee 5
Rapla maakond, Rapla vald, Hagudi alevik, Kooli tn 1
Rapla maakond, Rapla vald, Juuru alevik, Tallinna mnt 18
Rapla maakond, Rapla vald, Kaiu alevik, Leandri tee 1
• Vabade töökohtade arv: 1
• Töötasu (bruto) 875 - 880 EUR
• Töötasu täpsustus: Töötasu vastavalt õpetajate palgamäärale. Töötasus lepitakse lõplikult kokku läbirääkimiste teel.
• Osaline tööaeg (0,5)
• Tööaja täpsustus
• Töögraafikus lepitakse kokku läbirääkimiste teel. Võimaldame paindliku tööaega vastavalt nelja kooli vahel kombineeritud tunniplaanile. Arvestame nii sõiduaega kui tööpäeva pikkust. Igas koolis saab alustada 6. klassis B-võõrkeele õpetamisega. Tunnikoormus suureneb iga-aastaselt järgmiste klasside peale tulekuga.
• Töösuhte kestus: Tähtajatu
• Tööle asumise aeg: august 2023

Kandideerimise info
Palume kandideerimise dokumendid (CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendavad dokumendid ning kandidaadi enda soovil muud dokumendid) esitada kooli kantseleisse, aadressil Kabala küla Rapla vald Raplamaa või digiallkirjastatult e-mailile direktor@kabala.edu.ee hiljemalt 12.06.2023.
Kandidaadid läbivad dokumendi- ja vestlusvooru. Edukalt läbinud dokumendivooru kandidaadid kutsume vestlusvooru. Vestlusvoor toimub 20. juunil 2023 Rapla Vallavalitsuse majas aadressil Rapla, Tallinna mnt 14.
Lisaküsimustega julgustame pöörduda direktori Pille Lille poole tel 51900751 või e-posti teel direktor@kabala.edu.ee
• Kandideerimise tähtaeg: 12.06.2023
• Vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri, muu (haridust tõendavad dokumendid)
• Kontakt: Pille Lille, Asutuse esindusõiguslik isik, 51900751, e-post: direktor@kabala.edu.ee

* * * * * *

Rapla Kesklinna Kool otsib enda tugimeeskonda
Koolipsühholoogi
Psühholoogilist nõustajat

Kes nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid.

Täpsem info kooli kodulehel www.rkk.edu.ee
Täiendav info: direktor@rkk.edu.ee

 

* * * * * *

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised
CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee