« Tagasi

Tunnustame Rapla valla tublimaid!

2021. aasta läheneb kiiresti lõpule. Palun mõelge, millised sündmused ja ettevõtmised on teid kevadel, suvel ja sügisel rõõmustanud ja andke meile ka teada, kes vääriksid 2021. aasta eest tunnustamist.

Vallavalitsus ootab 6. jaanuariks ettepanekuid:

Aasta majandusauhinnale
Auhind antakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

Aasta haridusauhinnale
Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev.

Aasta õpilase tiitlile
Aunimetus antakse üldharidusvõi kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

Aasta kultuuriauhinnale
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Aasta spordiauhinnale
Auhind antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.

Aasta noorsootöö auhinnale
Auhind antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.

Sotsiaalvaldkonna tunnustuse määramiseks
Tunnustus antakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Ettepaneku tunnustuseks saate esitada otse kodulehelt või saates selle e-postile rapla@rapla.ee.

Tunnustamise korra ja näidisvormi ettepaneku esitamiseks leiate rapla.ee/tunnustamine.

Tunnustused antakse üle valla 131. sünnipäeva peol veebruaris.

 

Foto suvisest valla tänuõhtust Armar Paidlalt.