Tänasest saab anda oma hääle Rapla Vallavolikogu valimiseks

Head valijad Rapla vallas!

17. oktoobril toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu ehk vallavolikogu valimised. Võrreldes eelmiste, 2017. aastal toimunud valimistega on tehtud mitmeid ümberkorraldusi.

Kogu info kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta Rapla vallas leiad siit.

 

Valijakaardi asemel valimiste teabeleht
Valijatele ei saadeta enam valijakaarte ja seda asendab valimiste teabeleht, mis sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas. Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

Kus hääletada?
Valija ei ole enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust ning hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Valimisjaoskondade asukohad leiad siit.
Internetis on avatud ka valimiste jaoskondade kaardirakendus, mille kaudu on  valijatel võimalik vaadata, millisesse jaoskonda ja millal saab hääletama minna. Avalik vaade asub aadressil https://jsk.valimised.ee

Elektrooniline hääletamine
Tänavustel kohalikel valimistel valitakse üle Eesti kokku 1717 volikogu liiget. Valimisringkondi on igas omavalitsuses üks, väljaarvatud Tallinna linnas ja Peipsiääre vallas.
Valimiste periood koondub ühte nädalasse ja sellel ajal on ka seekord korraldatud elektrooniline hääletamine 11. oktoobri kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 16. oktoobri kella 20.00-ni. E-hääletamiseks on vaja internetiühendusega turvalist arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID­d. Vajadusel saab oma valikut uuesti e-hääletades muuta ning uuendusena saab valija elektrooniliselt antud häält tühistada, hääletades valimispäeval, 17. oktoobril kuni kella 20.00-ni hääletamissedeliga.

Eelhääletamine
Eelhääletamise päevadel saab meie vallas hääletada (ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda) pabersedeliga Rapla Kultuurikeskuses asuvas jaoskonnas esmaspäevast, 11. oktoobri kella 12.00-st kuni neljapäeva, 14. oktoobri kella 20.00-ni.
Kõigis valla valimisjaoskondades saab ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas pabersedeliga hääletada reedel, 15. oktoobril ja laupäeval, 16. oktoobril kella 12.00-st kuni 20.00-ni ning pühapäeval, 17. oktoobril ehk valimispäeval kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Hääletamine kodus
Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletusruumis, võivad taotleda hääletamist kodus. Hääletamiseks on vajalik isikut tõendav dokument, sest hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel. Taotluse saab esitada kirjalikult või telefoni teel reedel, 15. oktoobril ja laupäeval, 16 oktoobril kell 12-20 ning pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-14. Kodus hääletamise taotlus registreeritakse ning hääletamist korraldatakse vahemikus kell 9.00-20.00 valija eluruumis ja vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust. Kui taotlus ei ole põhjendatud, teavitatakse taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Hääletamine asukohas
Kui valija ei viibi oma elukohajärgses valimisringkonnas ja ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist asukohas. Samas peab ta ka teadma, kus on tema rahvastikuregistri järgne elukoht, sest tema hääletamissedel saadetakse valija elukohajärgsesse valimisringkonda.

Taotlus asukohas hääletamiseks tuleb esitada kirjalikult väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist korraldavale ehk Rapla Kultuurikeskuses asuvale jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele kuni neljapäeva, 14. oktoobri kella 14.00-ni. Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus. Kui taotlus ei ole põhjendatud, teavitatakse taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest. Asukohas hääletamine toimub 11.–14. oktoobrini ning hääletamist korraldatakse vahemikus kell 9.00-20.00 valija ajutises eluruumis. Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada kodus hääletamisega.

Kui valija viibib eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses, on tal võimalik seal hääletada. Eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise korraldab jaoskonnakomisjon koostöös asutuse administratsiooniga.

www.valimised.ee