« Tagasi

Rapla vald tänas ja tunnustas

tunnustatud pildil
Pildistas Jaak Kadarik

 

Rapla vald on rikas andekate, tegusate ja tublide inimeste poolest. 2018. aastal leidsid meie tarmukate tegijate toimetamised äramärkimist ja tunnustamist nii maakonnas kui terves Eestis. 9. mai õhtul olid paljud neist kutsutud Juuru Rahvamajja valla tänuõhtule, kus anti üle ka valla tunnustused 2018. aasta tegemiste eest ning tänukirjad.

 

RAPLA VALLA KAUNIS KODU 2018

Tiitel, millega tunnustatakse kauneid ja heakorrastatuid kodusid ning asutusi Rapla vallas. 

perekond Jõenurme kodu Raplas,
perekond Kivimurru kodu Sikeldi külas
perekond Havamaa kodu Atla külas

 

RAPLA VALLA TÄNUKIRJAD

Rapla valla tänu aktiivse kaasalöömise eest meie piirkonna turvalisuse ja avaliku korra tagamisel.

Kaspar Kõiv -  osaledes korrakaitselistes tegevustes 438 tundi;
Tarmo Tammus - osales korrakaitselistes tegevustes 312 tundi;
Janno Murumaa - osales korrakaitselistes tegevustes 916 tundi;
Helliki Jakk - osales korrakaitselistes tegevustes 347 tundi.

 

AASTA EMA

Aunimetus antakse Rapla valla kodanikule, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud mitu last ning kelle eduka töö ja ühiskondliku tegevuse kõrval on jagunud samavõrra tähelepanu, hoolt ja armastust oma perele.

Rapla valla aasta ema 2019 on Lea Edminster
Lea ja tema abikaasa Matthew Edminsteri peres kasvab kolm last – kaks tütart ja poeg. Abikaasa Matthew ütleb Lea kohta: „Lea on kõige pühendunum inimene, keda tean. Ta teeb ustavalt ja kirglikult kõike, mida oskab ja suudab, et kindlustada nende inimeste edu, kes on talle usaldatud kas koolis, koguduses või perekonnas. Laps, kelle eestkostja on Lea - kas oma laps või teise pere oma - on tõepoolest õnnistatud!"
Lea on olnud initsiaatoriks mitmetele ettevõtmistele, nagu 6 aastat Raplas toimunud Jõululapse otsimise jõulumatk-perepäevale ning Rapla melupäeval korraldatud heategevuslikule Õueaiaääre kohvikule. Ta on eestvedaja, tugi ja abi nii Rapla Vabakoguduse laste- ja noortetöös, muusikatöös, inglise keele tõlgina kui diakoonia-teenistusel. Lea ei talu paigalseisu – tal on alati ideid, teadmisi ja soov leida võimalusi, et muuta hetki ja olukordi kasvõi natukenegi paremaks, olgu selleks kas oma pere, sõbrad, töökaaslased, kohalik kogukond või hariduselu. Lea hoolib ja armastab seda kohta ja neid inimesi, kus ja kelle keskel ta elab ja on valmis looma uut ja andma endast kõik veel parema nimel.


AASTA ÕPILANE

Aunimetus antakse üldharidusvõi kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

Rapla valla 2018. aasta õpilane on Rapla Kesklinna Kooli ja Rapla Muusikakooli õpilane Kert Vahtre.
Kert Vahtre on lõpetanud kõik eelmised aastad kiituskirjadega. Lisaks koolitööle on ta  andekas noor leiutaja, osaledes eelmisel õppeaastal üleriigilisel noorte leiutajate konkursil, kus tema töö valiti konkursi lõpuüritusele. Peale selle on Kert Vahtre väga andekas noor muusik, õppides Rapla Muusikakoolis flööti ja lisapillina klaverit. Ta on saavutanud suurepäraseid tulemusi maakonna õpioskuste olümpiaadidel, mälumängudel, riiklikel matemaatikavõistlustel, rääkimata flöödikonkurssidest Eestis ja piiri taga. Noormees tunneb huvi ka komponeerimise vastu, olles ise kirjutanud juba mitmeid muusikapalasid. Lisaks eelnevale on Kert Vahtre aktiivne Rapla Maakonna Noorkotkaste liige.

 

AASTA HARIDUSAUHIND

Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev.

Rapla valla 2018. a haridusauhinna pälvis Rapla Muusikakooli flöödiõpetaja Angela Katkosilt.
Tema õpilased on saavutanud 35 aasta jooksul väga häid tulemusi erinevatel konkurssidel. Õpetaja koos õpilastega on oodatud esinema nii Rapla vallas, maakonnas kui kogu Eestis.  Teda aktsepteeritakse kui loovat, andekat ja usinat töömesilast kõikjal riigis.

 

AASTA NOORSOOTÖÖ AUHIND

Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.

Rapla valla 2018. aasta noorsootöö auhinna pälvis  Alu noortetoa noorsootöötaja Virve Pärn.
Virve Pärn on väga noorusliku mõtlemisega inimene, kes naudib noortega töötamist. Peale noortetoa avamist Alus leidsid lapsed kiiresti tee noortekasse, kus lisaks laua- ja arvutimängudele korraldatakse ka erinevaid noori huvitavaid üritusi ja tegevusi. Eluaegse spordiinimesena on tal õnnestunud suunata nii mõnedki noortetoa külastajad spordi juurde ja vastupidi: trennis käivad noored satuvad üha enam ka muul ajal noortetuppa. Ta on suure empaatiavõimega ja lastega töötamiseks vajalike iseloomuomadustega: sõbralik, lahke, hea kuulaja ning oskuslik murede lahendaja.

 

AASTA SPORDIAUHIND

Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.

Rapla valla 2018. aasta spordiauhinna pälvis Kaitseliidu Rapla maleva saalihoki  naiskonna treener Tauno Sau.
Tänu Tauno Sauale on Rapla valla spordielu rikastunud saalihokiga. Eelmisel hooajal teeniti naiskonnaga meistriliigas pronksmedal, sellel hooajal treenib ta lisaks U-14 tüdrukuid. Mängijad iseloomustavad teda kui ausat, rõõmsameelset, kohusetundlikku, empaatilist ja väga pühendunud treenerit. Tauno Sau mängib ise oma meeskondadega saalihoki esiliigas ja maakonnaliigas.

 

AASTA KULTUURIAUHIND

Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Rapla valla 2018. a kultuuriauhinna pälvis Lily Kononova.
Lily Kononova on Kaiu piirkonna kultuurihing. Lily on korraldanud juba kolhoosiajast alates Kaiu, Juuru, Kohila piirkonna inimestele teatri- ja kontserdikülastusi, ekskursioone ja väljasõite, et maapiirkonna elanikud saaksid osa väljaspool maakonda toimuvatest  kultuuriüritustest. Viimastel aastatel on Lily Kononova viinud kogukonna inimesed eri maade kultuure tutvustavatele reisidele. Külastatud on Tšehhit, Horvaatiat, Ungarit ja Austriat. Tema juhtida on maakonna vene keele õpetajate ainesektsioon ning korraldada maakonna parematele ainetundjatele ekskursioonid vene kultuuri ja olmega seotud paikadesse.

 

SOTSIAALVALDKONNA TUNNUSTUS

Tunnustus omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Rapla valla 2018. aasta sotsiaalvaldkonna tunnustuse pälvis Kaidi Mikkus.
Kaidi Mikkus on aastaid korraldanud Raplamaa aasta ema valimist ja tunnustamist.
Ta on osalenud seitse aastat juhtrühma liikmena Saagu Valgus MTÜ tegevuses, korraldades transporti, pakkides kingitusi, aidates leida koostööpartnereid, tutvustades külalistele Tallinnast ja mujalt ühingu tegevusi, aidates koostada aasta- ja majandusaruandeid. Samuti on  ta algatanud mitmeid heategevuslikke üritusi, viinud läbi nii esemelisi kui rahalisi korjandusi ning kogunud annetusi.


AASTA MAJANDUSAUHIND

Auhind omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

Rapla valla 2018.  a majandusauhinnaga tunnustati osaühingut Expolio.
Expolio OÜ on  kasvav ja stabiilne Rapla valla ettevõte, kes  näitab soovi panustada ja arendada koduvalda. Ta on tööandjaks ligi 70 inimesele. Suurepärast pühendumist ja koostöövalmidust näidati Rapla Kultuurikeskuse renoveerimisel.

 

Suur tänu üritusel osalejatele, et olete oma töö ja tegemised sidunud Rapla vallaga ning muutnud sellega meie elu palju rikkamaks.

Palju õnne tunnustuse saajatele!

Täname Juuru Rahvamaja peret, Kalle Kõivu, Gerli Ogga, Maarika Riismaad, Jaak Kadarikku ning Caiselle Cateringi tänuõhtu õnnestumisele kaasaaitamise eest.

 

Ürituse albumit saab vaadata Rapla valla FB lehel.