« Tagasi

Rapla vald tänab

20. märtsiks oli plaanitud Raikküla Kultuurikeskuses korraldada Rapla valla tänuõhtu, kus soovisime tänada neid, kes 2019. aastal aitasid kaasa Rapla valla elu edendamisele ning muutsid oma tegevusega meie kodukoha kaunimaks, rikkamaks ja turvalisemaks. Maailmal ja koroonaviirusel olid aga teised plaanid ja nii ongi meie tunnustamine lükkunud aega, kui saame jälle rõõmustada seltskonnas viibimise ja tervete kaasmaalaste üle.

Kuna me täna veel kindlat kuupäeva ei saa välja hõisata, siis hõiskame vähemalt nende inimeste nimed, kellele üle saame rõõmustada ja kelle teod rikastavad meie elu.


Rapla valla tänukirjad

Panuse eest turvalisuse ja avaliku korra tagamisel Rapla vallas abipolitseinikud Janno Murumaa, Helliki Jakk, Madis Viinamägi, Tarmo Tammus, Liisa Lee ja Raili Tiits.

Professionaalse ja tasakaaluka tegutsemise eest lasteaialaste põlevast bussist väljaaitamisel: Lianda Mehik, Elerin Valdas, Anu Meresmaa, Hille Tammelaan ja Tage Vibus.

Kauaaegse töö eest Rapla valla erivajadustega lastega ja lasteaia juhtimisel: Svea Jõeste.

Kaiu alevikku lauatennise laua valmistamise eest: Rait Kallaste.

Kaiu discgolfi raja valmimise eest: Tarmo Tanvel.

Vahastu vabatahtliku päästekomando töö juhtimise ja juurdeehituse valmise eest: Raivo Murumägi.

 


Tiitel „Kaunis kodu 2019"

Veiko Janseni ja Kristi Järve kodu Ülejõe külas
Pavel Kazimirovi ja Piret Rummi kodu Alus
Ööbiku Gastronoomiatalu Kuimetsas

 


Aasta õpilane - Brigitte Panker

Birgitte on väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega Kaiu Põhikooli 9. klassi õpilane. Ta on oma olemuselt vaikne, kuid järjekindel ja kohusetundlik ning autoriteetne klassikaaslane, kelle tasakaalukus ja sihikindlus on kõigile eeskujuks. Ta on üks klassijuhataja tugisammastest ning klassi erinevate ettevõtmiste algatajaks ja läbiviijaks. Brigitte on esindanud kooli edukalt lugematutel spordivõistlustel ja piirkondlikel olümpiaadidel loodusainetes ja emakeeles.
Brigitte Panker on mitmekesiste huvidega – ta on lõpetanud Kaiu Muusikakooli klaveri eriala
ja lisaks muusikale armastab Brigitte küpsetada ning aiatöid teha, osaleb maakonna tali- ning suvemängudel.

Esimesest eluaastast saadik on Brigitte tegelenud orienteerumisega. Ta kuulub orienteerumise N16 vanuseklassi Eesti noortekoondisesse ja on sel alal saavutanud oma ea kohta märkimisväärseid tulemusi nii Eestis kui ka välismaal: eelmisel aastal tuli ta oma vanuseklassis maailmameistriks.

Brigitte viis koolis loovtööna läbi orienteerumisvõistluse korraldamise. Ta leidis aega ja
oli suureks abiks ka 2019. a Rapla valla terviseraja jooksusarja korraldamisel.

 

Aasta noorsootöö auhind – Rapla Valla Avatud Noortekeskuse meeskond

Peale valdade liitumist, toimetasid piirkondade noored ainult oma noortetoas. Teistega ei soovitud läbi käia ja suhtumine teistesse piirkondadesse oli pigem halvustav. Noortekeskuse meeskond on kahe tegutsemisaasta jooksul sulandunud ühiseks meeskonnaks ja suutnud enda tegevustega panna ühiselt toimetama valla eri piirkondade noored. Ühiselt on läbi viidud ja osaletud spordisarjades, üritustel ning meisterdamiskoolitustel.

 


Aasta haridusauhind – Vahur Soonberg

Vahur Soonberg on Rapla Vesiroosi Koolis  innustunud muusikaelu edendaja olnud juba 15 aastat. Tema eestvedamisel alustas tegevust muusikastuudio, kus õpilastel on olnud võimalus  arendada laulu- ja pillimängu oskust ning ansamblites koos musitseerimist. Kooli kogukonnas on saanud legendaarseks kaks korda õppeaastas toimuvad muusikastuudio kontserdid.

Vahuri juhendatud  laulukoorid on osalenud kõikidel vabariiklikel ja maakondlikel laulupidudel. Ta on ise olnud laulupidude üheks korraldajaks. Tema juhendatud õpilased on edukalt osalenud laulukonkurssidel. Vahur on väga pühendunud, sihikindel, laste poolt armastatud õpetaja ja sõbralik kolleeg.

 

Aasta spordiauhind – Juuru köieveo meeskond

Rapla vallale on erinevatel võistlustel tuntust toonud üks vahva ja eriti silmapaistev meeskond- köieveo meeskond, mille koosseisu kuuluvad seitse suurt ja tugevat rammumeest: Mikk Meinberg, Ott Meinberg, Maarek Lee, Marco Lee, Kaido Lee, Margus Laurimaa, Jaan Nokkur ning kapten Liisa Lee. Võistkond saavutanud mitmeid aastaid järjest I kohti ning on ühtlasi ka 2019. aasta Eesti meister köieveos.

 

Aasta kultuuriauhind – Alu Segarahvatantsurühm

Alu Segarahvatantsurühm on kauaaegne rahvakultuuri traditsioonide hoidja ja edasikandja. Nende eestvedamisel on 22 aasta jooksul Alus peetud 10 mini-tantsupidu. 2019. aastal peetigi juubelipidu, kus said võimaluse esineda nii võimlejad, noored, lapsed kui ka täiskasvanute ja eakate tantsurühmad Kehtnast, Märjamaalt, Raplast, Kohilast, Valtust ning Hagudist. Alu Segarühm võttis vastu külalisi ka kaugemalt: sõprusmaakonnast Madonast Saikavast. Vihmas ja päikeses tantsis Alus üle 300 rahvatantsija ja võimleja.

 


Sotsiaalvaldkonna tunnustus – Reet Langi

Reet Langi on 12 aastat tegutsenud kriminaalhooldusametnikuna nii Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna all tegeledes täisealiste õigusrikkujatega kui ka Viru Vangla kriminaalhooldusosakonnas tegeledes alaealiste ja noorte õigusrikkujatega. Reet Langi pühendumine paistab silma kaaskolleegidele, aga ilmselt rohkemgi veel seadusega pahuksisse läinud isikutele ja nende lähedastele. Reet suhtub enda hoolealustesse suure empaatiavõimega, kuid samas jagab neile, kes on valmis kuulama, õpetussõnu, mis aitavad neil edaspidises elus õigusrikkumiste toimepanemist vältida. Rapla maakonna kuritegevuse vähenemisel on suur osa just Reet Langil. Lisaks eelnevale on ta tegev Rapla Naiste Tugikeskuse juures, kus abistab naistevastase vägivalla ohvreid ning nendega kaasas olevaid lapsi.

 

Aasta majandusauhind - Kaiu LT OÜ

Kaiu LT OÜ on Raplamaa suurim põllumajandusettevõte, milles saab tööd üle 40 töötaja. 2019. aastal saavutas Kaiu LT lüpsikari rekordilise väljalüpsi lehma kohta, mis on enam kui 14 tonni aastas. Samuti on tegu üldse Eesti kõige kõrgema piimatootlikkusega piimafarmiga. 2019 avati uus laut 500 lüpsilehmale. Eelnevalt oli valminud Kaius laut 250 vasikale, pikendatud poegimislauta, ehitatud uus sööda- ja silohoidla ning kaks 12000 m³ mahutavusega vedelsõnnikuhoidlat. Kogu investeering ulatus kokku 3,5 miljoni euroni.

 

Rapla valla aukodanik – Valter Uusberg

Peaaegu pool sajandit Valter Uusbergi elu Raplas on põimitud loomingusse. Ta on ise
öelnud, et liikumine tähendab elu ja joonistades muutub joon elavaks, liikuv maailm
on meie ümber – tuleb kuskilt sügavusest ja kaob. Valtri loominguline käekiri on rikkalik, ulatudes filmimaailmast skulptuurini ning elustudes teatrilaval.

Tema kodanikuna loov suhtumine kultuuri rikastab ja muudab värvikamaks väikelinna olustikku Raplas. Südame ja hingega aitab Valter alati kaasa Raplale oluliste kultuuriobjektide sünnile ja kujunemisele. Ta oskab suurepäraselt kaasata loovisikuid,
innustaja ja õpetajana jagada edasi noortele oma kogetud ja omandatud oskusi filmi­,
teatri- ja kunstivallast. Rapla ja Raplamaa on tänu tema isiksusele ja loomingule võrratult rikkam.

Valtri arvamust saab usaldada – kui ta on midagi heaks kiitnud, siis tead, et see sobib üldjuhul kõigile, ta oskab näha asju suurelt. Valter on palju mõjutanud kultuurilist ja vaimset ruumi kogu maakonnas: näiteks rääkiva Alu mõisahärra idee, kavandatud Hugo Lepnurme pink Rapla kirikuaias, Toivo Kurmeti ja Andres Ehini pingi kaasautor, tema arvukad lavastused harrastusteatri juhendajana-lavastajana, pedagoogi-juhendaja töö Riinimanda teatris ja suvelaagrites, juhendaja-meeskonnaliige Raplamaa kooliteatrite suvekoolides, kuulumine festivalide žüriidesse. Lisaks veel Rapla linna avaliku ruumi kujundaja, Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuse ja Rapla Kunstiseltsi tegevuse toetaja. Haruldane on seejuures Valtri sõbralikkus, süvenemine ja pühendumine ning äärmine isetus.

Valter märkab inimesi enda kõrval ja kui on vaja kedagi tunnustada, on just tema üks
nendest, kel jätkub tahet ja sõnu teiste kiitmiseks.

Rapla Linnavalitsusse tuli Valter tööle 1994. aastal haridus- ja kultuurinõunikuks ning siirdus 2008. aastal edasi Eesti Joonisfilmi. Endiselt lööb ta aktiivselt kaasa valla kultuurielu suunamisel. Ta on aktiivne vallakodanik ja kultuuri- ja spordikomisjoni liige, kes läkitab oma mõtted nii valla arengukavasse kui teistesse valla dokumentidesse. Valtri ideed on lennukad ning tal on hulga mõtteid, kuidas Rapla linna pilti või meie maakohti põnevamaks muuta ja millele tähelepanu pöörata. Oleks ainult kuulajaid ja teostajaid, kes suudaks tema uhkeid ideid realiseerida.

Uusbergide peres on üles kasvanud kolm tublit ja loomingulist poega: Andero, Uku ja Pärt. Praegu kuulub suur osa Valtri tähelepanust lapselastele.

Valter on SA Eesti Filmi Instituut nõukogu liige (esitatud filmitegijate poolt), Rapla valla kultuuri- ja spordikomisjoni liige, Alu Rahvaõpistu Seltsi juhatuse liige, Rapla Haridusseltsi asutajaliige.

Valter Uusberg väärib Rapla valla aukodaniku tiitlit aastatepikkuse kultuurielu rikastamise ja loometegevuse eest. Ta on avaliku ruumi kujundamisel ja arendamisel loominguliselt väljapaistev ja aktsepteeritav autoriteet nii Rapla vallas kui ka kogu Raplamaal.

 

Suur-suur tänu ja palju õnne kõikidele tunnustuse saajatele. Olge hoitud ja terved!