« Tagasi

Märkame ja täname neid, kes meie elu huvitavamaks, paremaks või põnevamaks muutumisele on kaasa aidanud

Nüüd on küll aasta lõpp kohe käes ja viimane aeg meenutada, mis sellel aastal toimunud on ja kes vääriksid tunnustamist. Pika aasta jooksul on meil toimunud palju toredaid sündmusi ja toimetanud väga paljud ettevõtlikud inimesed. Märkame ja täname neid, kes meie elu huvitavamaks, paremaks, põnevamaks muutumisele on kaasa aidanud.

Rapla Vallavolikogu on kinnitanud Rapla valla tunnustamise korra, mille kohaselt ootame ettepanekuid alljärgnevate tunnustuste määramiseks:

Aasta majandusauhind
Auhind omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

Aasta haridusauhind
Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev.

Aasta õpilane
Aunimetus antakse üldharidusvõi kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

Aasta kultuuriauhind
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Aasta spordiauhind
Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.

Aasta noorsootöö auhind
Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.

Sotsiaalvaldkonna tunnustus
Tunnustus omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Ootame ettepanekuid 6. jaanuariks, aga miks mitte saata juba kohe. Ettepaneku peab sisaldama ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas. Saata võib e-postile rapla@rapla.ee või postiaadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.

Ettepaneku näidisvormi leiad siit.