« Tagasi

Kes on Rapla valla...

Nüüd võib juba öelda, et aasta lõpuni on vähem kui kaks kuud ja paras aeg, enne kiireid jõulutoimetusi, meenutada, mis sellel aastal toimunud on ja kes vääriksid tunnustamist.
Rapla Vallavolikogu on kinnitanud Rapla valla tunnustamise korra, mille kohaselt ootame ettepanekuid alljärgnevate tunnustuste määramiseks:

Aasta majandusauhind
Auhind omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

Aasta haridusauhind
Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev.

Aasta õpilane
Aunimetus antakse üldharidusvõi kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

Aasta kultuuriauhind
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Aasta spordiauhind
Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.

Aasta noorsootöö auhind
Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.

Sotsiaalvaldkonna tunnustus
Tunnustus omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Ootame ettepanekuid 6. jaanuariks, aga miks mitte saata juba kohe, kirjalikke motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas e-postile rapla@rapla.ee või postiaadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.