Vana-Kaiu Kohanime määramise eelteade

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on Rapla Vallavalitsusele esitanud taotluse Rapla valla haldusterritooriumil 2021 aastal ehitatud metsatee teeregistris arvele võtmiseks ja kohanime määramiseks. RMK teeb ettepaneku määrata Rapla vallas Vana-Kaiu külas asuvale asendiplaanil kujutatud uuele metsateele nimeks Urvalinnu tee.

Arvamusi tee nime kohta ootab Rapla Vallavalitsus kuni 28. jaanuarini 2022 aadressil  rapla@rapla.ee või 79511 Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 17.

Skeem