« Tagasi

Kuni 16. augustini saab esitada ettepanekuid üldplaneeringu eskiisile

Rapla valla üldplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 13. juulist kuni 16. augustini 2022. Materjal on leitav üldplaneeringu portaali vahendusel. Kõige olulisemad dokumendid on üldplaneeringu eskiisi seletuskiri, milles on kirjas üldplaneeringuga kehtestatavad tingimused ning üldplaneeringu kaart. Allpoololeval skeemil on näidatud nende dokumentide asukohad üldplaneeringu portaalis. Trükitud kaardid ja kaustad on kättesaadavad lahtiolekuaegadel Rapla Vallavalitsuse hoone 1. korruse fuajees (Rapla linn, Viljandi mnt 17), Juuru raamatukogus (Juuru alevik, Tallinna mnt 18) ja Raikküla teenuskeskuses (Kabala küla).

portaali kasutamise skeem

 

Kuni 16. augustini 2022 on aega esitada ettepanekuid üldplaneeringu eskiisile. Kasutage võimalust kaasa rääkida üldplaneeringu tingimuste kujundamisel! Ettepanekud palume saata Rapla Vallavalitsusele e-kirjaga aadressile rapla@rapla.ee või toimetada vallamajja (Rapla linn, Viljandi mnt 17).

 

 

illustratsioon

Illustratsioonil on kasutatud Maa-ameti ortofotosid ja Indrek Tuuga loomingut (Adograaf OÜ)