« Tagasi

Jürna tänava nime muutmise menetluse algatamisest teavitamine

Rapla Vallavalitsuse poole on pöördunud Rapla Vallavolikogu liikmed (12 allkirjastanut) ettepanekuga algatada Rapla linnas asuva Jürna tänava nime muutmise menetlus.

Ettepaneku esitajad on seisukohal, et Jürna tänava nimi ei ole sobilik ja on jäänud okupatsiooniajast. Nõukogude ajal nimetati endine Valtu Tellisevabrik Johannes Jürna nimeliseks Rapla tellisetehaseks. Selle tehase ääres paiknev tänav sai J. Jürna nime. Ettepaneku ajendiks on Johannes Jürna Eesti Vabariigi vastane tegevus aastatel 1924 kuni 1930. Johannes Jürna oli II Riigikogu liige, kes osales 1. detsembri 1924 riigipöördekatses. Pärast ebaõnnestunud riigipöördekatset põgenes ta Nõukogude Liitu. 1930. aasta alguses saatis Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei Johannes Jürna EKP Keskkomitee Tallinna illegaalseks organisaatoriks. Jürna tapeti 13. märtsil 1930 Poliitilise Politsei agentide poolt.

Arvestades laekunud ettepanekut ja esitatud põhjendusi algatab Rapla Vallavalitsus Rapla linnas Jürna tänava nime muutmise menetluse. Ootame tänavaga seotud kinnistute omanikelt ettepanekuid tänavale uue nime leidmiseks.

Palume oma ettepanekud nime osas esitada 31. augustiks 2022 aadressile rapla@rapla.ee