« Tagasi

Kunagisse lasteaiahoonesse jõudsid lapsed tagasi

Lastehoiukohtade puuduse likvideerimine on vallavalitsuse üks prioriteetidest. Uue lasteaia ehitamine on investeeringutekava küsimus ja pikaajalisem protsess. Laual on ka olemasolevale moodultüüpi lasteaiarümale veel ühe rühma tekitamine, kuid ka selle ettevalmistus võtab rohkem aega, kui jõuame oodata.

Augustis asus vallavalitsus aktiivselt otsima kiiremat lahendust, sest eriti sõimeealiste laste ootejärjekord oli kõige kriitilisem. Otsiti võimalikku munitsipaalpinda, et siis kuulutada välja konkurss teenusepakkuja leidmiseks. Tänu Rapla Keskraamatukogu direktori Õie Paaslepa heale koostööle, saime piiratud perioodiks võimaluse kasutada raamatukogu haldusalas olevaid ruume.

Tänane päikesetõus Rapla Keskraamatukogu majas oligi pidulikum: lastehoiuteenust pakkuv ettevõtja Janne Liidik  OÜst Ridiradiralla avas ametlikult lastehoiruumid, milles jätkub kohti kuni viieteistkümnele lapsele.

Abivallavanem Rain Terras sõnas avamisel: „Ma usun kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate koostöösse. Kohaliku omavalitsuse üks olulisi prioriteete on ettevõtjatele ettevõtluse toimimiseks tingimuste loomine, mis omakorda annab väärtust nii kohalikule kogukonnale kui ka ettevõtjatele. Siin on üks järjekordne tõestus koostöö paindlikkusest, millel on väga oluline mõju kogukonnale."

Nii jõudsidki lapsed taas kunagisse lastaiamajja lastehoidu.