« Tagasi

Kodila koolimaja köögiruumide rendile andmise enampakkumine

Rapla Vallavalitsus annab avaliku enampakkumise korras kolmeks aastaks tasu eest kasutusse Rapla vallas Kodila külas Kooli tn 5 (endine Kodila koolimaja) paikneva hoone esimesel korrusel asuvad köögi- ja abiruumid üldpinnaga kokku 97,70 ruutmeetrit  (lisatud joonisel punase joonega piiritletud ruumid).

Enampakkumise alghinnaks on 3€ ruutmeeter.

Ruume on võimalik rentida toitlustus/cateringi teenuse osutamiseks.

Teenuse pakkujal on lisaks köögibloki ruumidele võimalik tunnitasu alusel 38 eurot/h  kasutada samas hoones asuvat saali ja abiruume 340,6 ruutmeetrit (lisatud joonisel rohelise joonega piiritletud ruumid).

Rentnik peab oma kuludega teostama ruumides teenuse osutamiseks vajalikud remonttööd ja paigaldama eraldiseisvad elektrienergia ja veetarbimise mõõtmise arvestid. Rendile andja ruumide kasutamisel täiendavaid kulusid ei kanna. Rendi hind ei sisalda kõrvalkulusid (vesi, kanalisatsioon, elekter, jäätmevedu, küte, interneti püsiühendus, jms). Hoones on keskküte, küttekulud jaotuvad hoone üldpinna ruutmeetrite alusel proportsionaalselt.

Renditavate pindadega on võimalik tutvuda eelnevalt kokku lepitud ajal. Info telefonil 5344 6645 või e-posti teel heiti.vahtra@rapla.ee. Kontaktisik Heiti Vahtra.

Pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavaid  rendilepinguid.

Pakkumised tuleb saata hiljemalt 15.12.2022 kell 11 Rapla Vallavalitsuse e-postile rapla@rapla.ee.

Pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
1. pakkuja nimi, äriregistrikood, asukoht;
2. ruumide eest ühes kuus pakutav ühe ruutmeetri rendi hind eurodes.
3. ruumides osutatava teenus kirjeldus;
6. tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
7. pakkumise esitaja allkiri.

Parima pakkuja valimise aluseks on kõrgem pakutud ühe ruutmeetri rendi hind. Võrdsete pakkumuste esitamisel osutub võitjaks ajaliselt esimesena  esitanud pakkumus.

Rapla Vallavalitsus teeb otsuse ruumide rendile andmiseks hiljemalt 26.12.2022 ning sellest tulemusest teavitatakse kõiki pakkujaid kolme tööpäeva jooksul.

Rendileantavad ruumid on joonisel märgitud punasega. Vaata siit.