« Tagasi

Rapla spaakeskus on väga oodatud!

Head vallakodanikud, suur tänu aktiivselt kaasa rääkimast ja koos meiega unistamast enda kodukandi spaakeskusest. Septembris küsitlusele vastanute seas oli vähe neid, kes arvasid, et Raplasse ei ole spaakeskust vaja. Vastupidi, paljud avaldasid lootust peagi selle realiseerumisele. Samas juhiti tähelepanu, et Rapla vajab uut lasteaeda või mõne muu probleemi lahendamist. Need mõtted on õiged ja nende küsimustega peab vald tegelema.

Igapäevaste probleemidega tegelemisel vajame kõik nii vaimu kui ka füüsilist jõudu: üksikisikuna, perekonnana, kogukonnana. Meil on õigustatud ootus saada enese jõu taastamiseks teenuseid meie endi kodukandist! Rapla spaakeskus oleks üks väga äge võimalus! Selle eesmärgi saavutamiseks toimusid septembris kaks fookusseminari. Ühe seminari ajurünnakul osalesid vastava valdkonna eksperdid üle Eesti, teisel aga meie enda kogukonna erinevate valdkondade esindajad. Septembris toimus ka nimetatud küsitlus. Nii fookusseminaridest kui ka küsitlusest välja tulnud mõtted ja ideed vormuvad jaanuari lõpuks meie koostööpartneri Via Balance OÜ abil dokumendiks, millega hakkab vallavalitsus investorit otsima.

Nüüd aga lähemalt küsitlusest, millest võttis osa 1258 kodanikku (üks arvamus tuli ka organisatsioonilt). Oma seisukoha andsid elektrooniliselt 90% vastanutest. Meie valla naised on spaakeskuse osas tunduvalt aktiivsemad kaasarääkijad, vastanutest lausa 75%. Jaotades vastajad vanusegruppidesse 25 aastase sammuga, siis kaks kolmandikku vastajaid langes 26-50 eluaastaste vahemikku ehk 67%.

Asukohana eelistasid vallakodanikud Vesiroosi Kooli pisut rohkem (kokku 48% vastanutest) kui kesklinna Kooli ümbrust.  Alternatiivset asukohta pakkusid 12% vastanutest. Kõige rohkem käisid läbi Okta Centrum ja Prisma / Selveri piirkond, aga pakuti ka kohti Raplast väljas nagu Kabala, Alu, Purku jt.

Spaakeskust nähakse eelkõige lõõgastuse pakkujana ja nii olid neli esimest eelistust: lõõgastusbassein (sh mullivann) ja saunad (rohkem kui 70% inimestest), millele järgnesid 25m ujumisbassein ning liutorud ja veeatraktsioonid (umbes 40% protsendi vastanutest). Lastebasseini olemasolu peeti oluliseks 30% vastanute seas. Spaa ja iluhoolduse olulisus keskuses jäi nii naiste kui ka meeste poolt  20% kanti. Spordi- ja vabaajategevused ning kohvik/restorani toodi esile 10% ümber. Need numbrid annavad pigem suuna rõhuasetusele, mida me Rapla valla kodanikena sellelt keskuselt ootame.

78% vastanutest pidas oluliseks keskuse juurde hotelli rajamist. Lisati, et spaakeskus ilma hotellita oleks poolik lahendus. Hotell annaks parema võimaluse meelitada ka kaugema kandi inimesi, mis kindlasti oleks vajalik spaakeskuse äramajandamiseks. Samuti mainiti, et Raplas vajatakse juba ammu hotelli, mis aitaks külalistel jääda meie piirkonda kauemaks kui üheks päevaks ja see elavdaks omakorda kohalikku väikeettevõtlust.

Päris mitmed vastajad andsid edasi väga põhjalikult läbimõeldud ideid. Kõlama jäi mõte: Tuleb leida omamoodi kiiks, mis tooks ka väljast poolt rahvast Rapla spaakeskust külastama. See on tähtis, et keskus oleks kasumlik ettevõtjale ja saaks pakkuda meie valla inimestele jätkusuutlikult head lõõgastumisvõimalust.

Suur tänu kõikidele vastajatele teie aja ja mõtete eest!
Rain Terras
abivallavanem