« Tagasi

Augustis jõuavad Raplasse elektritõukerattad

Ühiskond meie ümber areneb kiiresti, mitmed uued innovaatilised lahendused muutuvad üllatava kiirusega üheks osaks meie igapäeva elus. Nii on ka elektriliste väikesõiduvahenditega. Kui digitaalne maailm areneb kiiresti, siis kogu keskkonna muutumine ja kohandumine on oma loomult pikaajalisem protsess. Meie teedevõrgustik on kujunenud selliselt, mis ei ole kõige sobilikum nende uute liikumisvahendite kasutamiseks. Samuti nende kasutamine meie endi poolt vajab pikemat kohanemise aega, suutmaks paremini ennetada nii ohte kui ka olla arvestavam kaasliiklejate suhtes.

Nende liikumisvahendite jõudmine ettevõtte vormis meie teedele tekitab meis paljudes kahetisi tundeid. Samas ma väga loodan, et me tahame Rapla vallas olla orienteeritud arengule ja innovatsioonile ning oleme valmis ise nende innovaatiliste lahendustega kaasa minema nii teadlike kasutajatena kui lihtsalt selle keskkonnaliikmetena. See on üks osa meie kodukandi elukvaliteedi tõstmisest.

Laenutatavate sõiduriistade eeliseks on selle laiapindsus. See annab võimaluse rohkematele inimestele kasutada uusi liikumise võimalusi. Teiselt poolt annab see võimaluse kohalikule omavalitsusele koostöös teenuse pakkujaga reguleerida nende kasutust ja paremini suunata selle valdkonna arenguid. Tänapäevased rattad võimaldavad koguda vajalikku informatsiooni tulevastesse arengukavadesse, kus suunal toimuvad suuremad liikumised ja sellega kujundada paremini meie olemasolevat teedevõrgustikku. Nii sulanduvad ka täna suhteliselt innovaatilised uuendused meie igapäeva toimingutesse, kus ühel hetkel on nad sama loomulikud kui autod meie tänavatel, mis eelmise sajandi alguses põhjustasid samalaadset peavalu tolleaegses ühiskonnas.
Teenuse pakkujale on üheks tingimuseks tuua tänavatele tõukerattad, mis on varustatud märguandekellaga, tulega, suunatuledega. Ikka selleks, et suurendada meie kõigi ohutust. Ohutuse parimaks tagajaks aga oleme me kõik ise, kes me liigume nende ratastega või lihtsalt jalakäijatena. Jalutagem õigel teepoolel, hoidkem silmad ja kõrvad avatud ehk siis liigelgem tänavatel teadlikult, olles päriselt ka kohal (mitte näiteks silmad ja kõrvad nutitelefonis).

Tõukeratastega sõitjad palun arvestagem jalakäijatega, sest nii nagu autode puhulgi on nemad nõrgem osapool. Samuti paigutage tõukeratas sõidu lõppedes ohutusse kohta, mis ei takista teisi liiklejaid.  Ärgem unustagem ristumisi teiste teedega ja sealt valitsevat ohtu. Võtkem hoog maha möödudes kaasliiklejast. Kasutagem rattakiivreid ka siis kui see seadusest tulenevalt ei ole enam teile kohustuslik. Teil on vaid üks elu, mille täisväärtuslikkus sõltub eelkõige teist enestest. Tahan rõhutada, et vallavalitsus jälgib koostöös teenusepakkujatega olukorda ja viib vastavalt vajadusele sisse muudatusi nii kiirusepiirangute kui ka kasutamisalade osas, mida saab reguleerida mõlemal juhul piirkonniti, isegi teelõiguti.

Lõpetuseks. Teenuse pakkumisega alustatakse Rapla linnaga ja eesmärgiks on laieneda ümberkaudsetesse asulatesse, isegi ühendada naabervaldasid (nt Kehtna). Nende laiapõhjaline kasutamise võimalus sõltub eelkõige kasutajate korrektsusest. Kogu kasutamine on jälgitav ja sellest tulenev informatsioon piisav edaspidiste otsuste tegemiseks. Hoidkem neid rattaid kui isiklikku vara, sest me kõik tahame kasutada ilusaid, puhtaid ja töökorras sõiduriistasid. Ohutut liiklemist!

Rain Terras
abivallavanem