« Tagasi

Lund ei saa lükata, kui teele on vajunud oksad või takistused on märgistamata!

Rapla Vallavalitsus palub kinnistute ja erateede omanikel oma kinnistud ja teed üle vaadata, et teedelt oleks eemaldatud suuremad oksad ning ohtlikud puud. Turvalise lumelükkamise ning ka muude teenindavad sõidukite ligipääsetavuse tagamiseks, tuleb kaaluda ka teeääres kasvavate puude raiet.
  • Vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad oleksid erksavärviga värvitud või helkurpaelaga seotud).
  • Tähistada tuleb teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.
  • Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt kahe meetri kauguselt tee äärest ja nelja meetri kõrguselt tee kohalt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.
  • Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt "eratee" ei ole sissesõitu keelav märk. 
  • Linnas ja asulate keskustes palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.
  • Kohalikud maanteed vabastatakse lumest 12 tunni jooksul ja erateed 24 tunni jooksul.
  • Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse saavutamisest.

Märgistamata kaitsmist vajavad kohad ei kuulu hiljem kahju tekkimise korral hüvitamisele. 

Juhul kui inimesed ei soovi, et nende kinnistu(te) tee lumest puhtaks lükatakse, palume sellest anda teada Rapla Vallavalitsusele

Täpsem info Rapla valla kodulehel: https://rapla.ee/lumelukkamine 

pilt traktori aknast