« Tagasi

Kabala külas Tooma projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110, maatulundusmaa 100%, pindala 2,20 ha) jagamise tulemusel moodustatavale krundile üksikelamu ehitisealuse pinnaga u 200 m².

Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal ühe hoone, kui ehitis sobitub sinna mahuliselt ja otstarbelt ning vastab üldplaneeringu tingimustele. Detailplaneeringu asendamise korral projekteerimistingimuste menetlusega on kohustuslik avatud menetluse korraldamine. 

Eelnõu avalikustatakse valla veebilehel ja info avaldatakse valla infolehel "Rapla Teataja" detsembrikuu numbris. Avaliku väljapaneku periood kestab 16. detsembrist 2023 kuni 2. jaanuarini 2024. Avaliku väljapaneku jooksul on eelnõule oodatud arvamused ja ettepanekud.

asendiplaani_väljav6te

► Asendiplaan (autor arhitekt Harry Lindemann, projekteerija Caspar Vikkisk, Virgman OÜ töö)

► Taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu