« Tagasi

Rapla linn, Metsapargi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsus kaalub Rapla lasteaed Päkapikk laienduse ja tugiteenuste keskuse teenindamiseks vajalike rajatiste kavandamiseks anda Rapla linnas Metsapargi (katastritunnus 67001:008:0059) ja Metsapargi tn 1 (katastritunnus 67001:008:0058) maaüksustele projekteerimistingimustega parkla ja lasteaia väliala ehitusõigus.

Üldplaneeringu kohaselt on haljasala ja parkmetsa ja ühiskondlike hoonete juhtotstarbega maa-ala konkreetne maakasutus mõeldud määrata detailplaneeringuga. Lasteaed on piirkonnas töötanud juba 40 aastat ning lasteaia laiendamise ja tugiteenuste keskuse kavandamisega jätkatakse linnaruumi väljakujunenud viisil kasutamist. Parkla ja väliala kavandamisega suurendatakse funktsionaalsust. Detailplaneeringu asendamise korral projekteerimistingimuste menetlusega on avatud menetluse korraldamine kohustuslik. Eelnõu avaldati 9. juulil 2024 valla veebilehel ja teade ilmub eeldatavasti Rapla valla infolehe augustinumbris. Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 25. augustini 2024. Oodatud on arvamused ja ettepanekud.

üldplaneeringu_väljavõte

► Taotlus

► Eelnõu