« Tagasi

Kokkuvõte vallavolikogu 30. mai istungist

Rapla Vallavolikogu istung peeti neljapäeval, 30. mail 2024 kell 17.00 Rapla riigimaja II korruse saalis.

Istungi alguses esitas volikogu liige Margus Jaanson eelnõu Rapla Korvpallikoolile toetuse maksmiseks 50 tuhande euro ulatuses 2024. ja 2025. aastal. Eelnõu menetlus toimub juuni volikogus. Samuti palus ta päevakorda lisada punkti Avis/Utilitas Rapla korvpallimeeskonna peatreeneri premeerimiseks heade tulemuste eest meistriliigas.

Ülle Kiviste soovib esitada informatsiooni kutseõppeasutuste ümberkorraldamisest.

  • Nimetati 2024. aastal Rapla valla esindusvõistkonnaks AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskond. Määrati esindusvõistkonnale toetus 25 000 eurot.
  • Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja maaüksust teenindavate rajatiste kavandamiseks Pirgu külas Kopli maaüksusele.
  • Kehtestati Uuskülas Saula detailplaneering. Planeeringuga sätestatakse tingimused ühe ridaelamu ja üheksa üksikelamu püstitamiseks.
  • Seati tähtajatu ja tasuta reaalservituut Raplas Viljandi mnt 19a asuva kinnisasja kasuks juurdepääsuservituudi talumiseks valla omandis olevatele Raplas asuvatele kinnisasjadele.
  • Informatsiooni korras saadi ülevaade maamaksu laekumise hetkeseisust ja jäädi seisukoha juurde, et volikogu ei plaani 2025. aastal maamaksu tõsta.
  • Tehti vallavalitsusele ettepanek premeerida Avis Utilitas Rapla peatreenerit.
  • Saadi ülevaade kavandatavatest muudatustest kutsehariduskoolide ümberkorraldamisel ja Rapla Perearstikeskuses läbiviidavast pilootprojektist.

Järgmine vallavolikogu istung peetakse 27. juunil.

PÄEVAKORD:

1. Rapla valla esindusvõistkonna nimetamine ja toetuse määramine (eelnõu esitaja vallavalitsus/spordi- ja tervisedenduse spetsialist Eveli Truia)
2. Projekteerimistingimuste andmine /Pirgu küla, Kopli/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
3. Detailplaneeringu  kehtestamine /Saula detailplaneering/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
4. Vallavara koormamine reaalservituudiga /Rapla linn, Viljandi mnt 19a juurdepääsuservituut/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
5. INFORMATSIOON: Maamaks 2025 (informatsiooni esitaja maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)

 

Päevakorra eelnõud siin