« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine 19.03.2024

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.03.2024. Täpsemat
informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas
aadressil https://riigimaaoksjon.ee

Rapla vallast läheb enampakkumisele Alus asuva Saarevälja kinnistu kasutusse andmine.