« Tagasi

Rapla maakonnas Rail Balticu DS1DPS3 Kärpla-Alu raudtee põhitrassi lõigu ehitusloa menetluse teavitus

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab, et taotlejad Skepast&Puhkim OÜ (registrikood 11255795) ja RB Rail AS Eesti filiaal (registrikood 14168654) esitasid TTJA-le  ehitusloa taotluse nr 2311271/18112 Rapla maakonda Rapla ja Kehtna valda Rail Balticu DS1DPS3 Kärpla-Alu raudtee ja sellega seotud rajatiste ehitamiseks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringule „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Raudtee trassi pikkus lõigus DS1DPS3 on 17,24 km.

Ehitusloa taotluse ja selle lisaks olevate materjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. Dokumendid on leitavad logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2311271/18112.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kuni 12.02.2024 esitada ehitusloa taotluse kohta ettepanekuid TTJA e-posti aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.