« Tagasi

Valtu külas kavandatakse Koidu-Mündi detailplaneeringut

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha, maatulundusmaa 100%) viiest üksikelamust, neid teenindavatest abihoonetest ning rajatistest koosnev terviklik asum. Planeeringuga on hõlmatud ka Mündi maaüksus (katastritunnus 66801:001:1949, pindala 4003 m², maatulundusmaa 100%), millele on Rapla Vallavalitsuse 24. aprilli 2023 korraldusega nr 196 antud üksikelamu ehitusõigus.

Kavandatav planeeringuala paikneb Rapla linna piirist umbes 1,5 kilomeetri kaugusel. Ligikaudu sama kaugel on bussipeatus, kaubandus ja teenindus. Rapla raudteejaama on linnulennul umbes 2 km. Planeeringuala on hästi ligipääsetav Valtu-Väljataguse tee (nr 6690008) kaudu nii Juula kui Valtu küla poolt, samuti mööda Vana raudteed (nr 6690011).

Planeeringuala hõlmab Valtu külas Koidu maaüksust (katastritunnus 66801:001:1948) ja Mündi maaüksust (katastritunnus 66801:001:1949). Planeeringuala piirneb 6690011 Vanaraudtee L4 (katastritunnus 66901:001:0811), 6690008 Valtu-Väljataguse tee L2 (katastritunnus 66901:001:0643), Puusepa (katastritunnus 66904:002:0252), Õunaussi (katastritunnus 66901:001:0749), Ottovälja (katastritunnus 66901:001:0748), Lagedi (katasrtritunnus 66904:002:0270) maaüksustega Rapla vallas ja Vahastu metskond 38 maaüksusega (katastritunnus 29201:001:1130) Kehtna vallas. Planeeringuala pindala on u 9,2 ha.

► Detailplaneeringu eskiis

► Rohkem infot detailplaneeringu kohta