« Tagasi

Uuskülas Risti tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada detailplaneeringuga kavandatud tulekindla (TP1) hoone asemel tuldtakistav (TP2), mida praegu kehtivad nõuded võimaldavad. Juurdepääs krundile on plaanitud täiendavalt rajada ka Suve tänavalt. Muus osas jäävad kehtima Rapla Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 80 kehtestatud Põhjakeskuse detailplaneeringu tingimused. Planeeringu terviklahenduse elluviimine on pärast projekteerimistingimuste andmist jätkuvalt võimalik.

Projekteerimistingimuste andmise korral detailplaneeringu täpsustamiseks korraldatakse avatud menetlus. Teave avaldatakse novembrikuu valla infolehes "Rapla Teataja" ja siinsamas veebilehel. Avalik väljapanek kestab 11. kuni 28. novembrini 2023. Valla e-posti aadressile rapla@rapla.ee on oodatud projekteerimistingimuste andmist puudutavad arvamused ja ettepanekud.

pilt

asendiplaan

► Eelprojekti väljavõtted (autorid arhitekt Karmo Tõra ja arhitekti abi Kaupo Kangro, ROK-Projekt OÜ töö) 4,8 MB .pdf

► Taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu